Auteursarchief: Joyce Leeftink

Een bevlogen sessie over de Brexit

Op de warme lenteavond van 23 mei verzamelen een aantal leden van de WTC Arnhem-Nijmegen Businessclub zich bij Regardz WTC in Arnhem, voor een presentatie over de Brexit. Het Belgische Europahuis Ryckevelde uit Brugge houdt alle ontwikkelingen in Europa nauwlettend bij en geeft over verschillende thema’s die spelen binnen Europa informatiesessies. Ook over de Brexit, een thema dat heel erg speelt nu de ondertekening van de Brexit een feit is en de onderhandelingen in gang gezet zijn.

Pitch: Marco Visser van Grant Thornton

Voor het zover was, was er eerst ruimte voor een pitch van Marco Visser, senior belastingadviseur bij Grant Thornton Accountants en Adviseurs. Dit bedrijf bestaat al ruim 70 jaar en heeft vestigingen in verschillende steden in Nederland, en is sinds juli 2016 ook in Arnhem te vinden. Hier verzorgen twee partners, samen met de medewerkers, zowel accountancy- als belastingadviesdiensten. Het kantoor in Arnhem houdt zich daarnaast actief bezig met de bewegingen van Duitse bedrijven die in Nederland activiteiten (willen) uitvoeren en andersom. Daarin werken ze samen met twee kantoren van Grant Thornton in Duitsland, te weten Düsseldorf en Viersen, waar in totaal 470 medewerkers beschikbaar zijn om bedrijven te begeleiden. Door die samenwerking is Grant Thornton Arnhem perfect geoutilleerd om deze groep klanten, die te maken hebben met regelgeving over onder andere assurance, belasting en accountancy, bij te staan en te adviseren. Marco geeft aan dat u altijd een afspraak kunt maken voor een informatief gesprek onder het genot van een heerlijk kopje koffie.

Europahuis Ryckevelde

Daarna was het de beurt aan Sandy Snoeck, die helemaal uit Brugge was komen aanreizen om ons te informeren over de Brexit. Het Europahuis Ryckevelde probeert alles wat er in Europa speelt duidelijk te maken aan verschillende groepen. In de volksmond worden ze in België wel ‘de kritische waakhond van de EU’ genoemd. Zij zijn onafhankelijk, de EU is niet hun broodheer, waardoor zij die kritische houding kunnen aannemen. Daarbij zijn ze voor Europese samenwerking, echter zonder voorkeur voor de wijze waarop dat gebeurt.

Sandy begint met haar verhaal bij het begin. In 1951, toen 6 landen – Nederland, België, Luxemburg, Italië, Duitsland en Frankrijk – de handen in elkaar sloegen en de ‘Europese Gemeenschap voor kolen en staal’ vormden. Het Verenigd Koninkrijk wilde niet meedoen, zij wilden wel samenwerken, maar niet samen beslissen, vooral omdat andere landen een gelijke zwaarte in het besluit kregen, en zij gewend waren een superieure stem te hebben. Winston Churchill zei: “We zijn mét Europa, maar we zijn geen deel van Europa”. Dat geeft heel duidelijk aan hoe zij zich ten opzichte van Europa voelden.

In 1961 meldde het Verenigd Koninkrijk zich alsnog zelf om deel te nemen. Zij hadden echter niet met de toenmalige Franse president Charles De Gaulle gerekend, die een luid ‘nee’ liet horen op dit verzoek. Hij vond dat ze in het Verenigd Koninkrijk te veel het schoothondje van Amerika waren. Ook hadden ze zijns inziens teveel een ’eilandvisie’ en daardoor waren ze niet bereid om enthousiast een samenwerking te ondersteunen.

In 1972 werden – toen Frankrijk Pompidou als president had – de onderhandelingen gestart en in 1973 werd het Verenigd Koninkrijk eindelijk lid van de EU. Zij hebben daarvoor echter een aantal voorwaarden gesteld, onder andere dat besluiten te allen tijde unaniem genomen dienden te worden. Deze regel heeft ervoor gezorgd dat de EU maar langzaam vooruit kwam. Bij heel veel van de nieuwe afspraken die men wilde maken hield het Verenigd Koninkrijk de besluitvorming tegen. Zo is de zelfbeschikking van het Verenigd Koninkrijk heel lang een last geweest voor de slagkracht van de EU. En toen spraken we nog maar over 7 landen die deelnamen. Inmiddels staat het aantal op 28 deelnemende landen, dus besluitneming wordt steeds moeilijker als er een unaniem besluit aan een wijziging ten grondslag moet liggen.

Brexit

Inmiddels zijn we jaren verder en is het Verenigd Koninkrijk klaar om uit de EU te treden. Tussentijds zijn veel dingen gebeurd (lees hiervoor het dossier van Europahuis Ryckevelde) en zijn we nu zover dat het  Brexit contract is getekend en de onderhandelingen voor uittreding in gang zijn gezet. Er is een periode van 2 jaar waarin die onderhandelingen moeten worden afgerond. Er kan nog een verlenging gegeven worden van een extra periode van 2 jaar, maar ook daarvoor is een unaniem besluit nodig, en gezien de houding van het Verenigd Koninkrijk in het verleden en de landen die zij met die houding hebben tegengewerkt, is het niet waarschijnlijk dat daarvoor een unaniem ‘ja’ wordt gegeven.

Voor de invulling van de Brexit zijn een aantal scenario’s:

 • De hard Brexit
 • De soft Brexit
 • De Cliff edge
 • Geen Brexit

In het filmpje hieronder hoor je wat Sandy daarover zegt. En wilt u meer weten? Er staat een compleet dossier over de Brexit op de site van Europahuis Ryckevelde. Klik hier om naar het dossier te gaan.

 Spraakwaterval

Sandy heeft nog veel en veel meer verteld. Ruim anderhalf uur hebben de aanwezigen naar haar boeiende verhaal geluisterd, dat zonder ook maar één hapering en zonder saai te worden werd verteld. Een prachtig en verhelderend verhaal dat voor de deelnemers veel inzichten opleverde over de huidige situatie. Tijdens de aansluitende borrel werd nog lang nagepraat over de Brexit.

Ontbijtsessie 13 juni

We willen u graag vast attenderen op de eerstvolgende ontbijtsessie: Dinsdag 13 juni 0m 08:00 uur. Volgende week sturen we u hier een officiële uitnodiging voor met alle informatie en de mogelijkheid om in te schrijven. Yalp, ontwikkelaar van bijzondere speelelementen voor de buitenruimte, zal vertellen over de zoektocht naar een producent voor digitale speeltoestellen voor buiten, om kinderen iets te bieden dat net zo spannend is als een wii, maar waarbij ze achter de spelcomputer weggehaald worden. Een missie om onze kinderen weer meer naar buiten te laten gaan en met elkaar op te laten trekken op een leuke, sportieve en toch ook een beetje een competitieve wijze.

Kom luisteren hoe zij hun speelelementen hebben laten ontwikkelen en produceren in het Verre Oosten en hoe zij om zijn gegaan met distributie, agentschappen en meer. En luister naar het smeuïge verhaal over hoe zij de weg naar China hebben opengebroken. We verklappen nog niets, maar er zat een bijzonder gouden randje aan!

Zet het vast in uw agenda! Dinsdag 13 juni om 08:00 uur: Ontbijtsessie WTC Arnhem Nijmegen Business Club! Volgende week krijgt u alle informatie en kunt u inschrijven.

Graag tot 13 juni of een andere keer!
Met vriendelijke groeten,

Word Trade Center Business Club Arnhem Nijmegen
Joyce Leeftink Saviëlle Roemeling Karin Harmsen
Voorzitter Bestuurslid Bestuurslid

Wat na de Brexit?

Het is het afgelopen jaar veelvuldig in het nieuws geweest, maar ook nu nog steeds domineert de Brexit de koppen in de (digitale) media. We lezen er dus dagelijks over. Toch blijven er bij velen van ons vragen. Zoals: “Wat was de aanleiding voor de Brexit?”, “Wie waren de hoofdrolspelers” en “Wat stond er op het spel?”. En dan vergeten we misschien wel de belangrijkste vraag: “Wat gaat er nu gebeuren?”.

Er zijn verschillende mogelijkheden. De Britse regering kan kiezen voor een zachte scheiding, waarbij het Verenigd Koninkrijk nauwe economische banden met de Europese Unie behoudt. De andere optie is de ‘harde’ Brexit, waarbij de navelstreng helemaal wordt doorgeknipt. Bent u ook zo benieuwd wat dat voor ons betekent?

Europahuis Ryckevelde

Europahuis Ryckevelde bespreekt de economische en politieke gevolgen van de Brexit. De ingewikkelde kwestie wordt helder en duidelijk vertaald en doorspekt met weetjes, voorbeelden en aansprekende beelden. Laat u informeren over de gevolgen van de Brexit, praat mee en stel vragen tijdens deze interactieve infosessie.

Europahuis Ryckevelde vertaalt moeilijke Europese thema’s naar verschillende groepen geïnteresseerden en zet mensen via campagnes en projecten aan tot participatie.

In de Pitch: Marco Visser

Voorafgaand aan de lezing van Europahuis Ryckevelde staat Marco Visser ‘in de pitch’. Marco is Senior belastingadviseur bij Grant Thornton Accountants en Adviseurs, dat sinds kort in Arnhem is gevestigd. Wij geven Marco graag de ruimte om in een korte pitch zijn bedrijf aan ons voor te stellen.

Wat na de Brexit?

Lezing door Europahuis Ryckevelde uit Brugge, België

Datum: Dinsdag 23 mei 2017
Locatie: WTC Arnhem Nijmegen in Arnhem

Ontvangst vanaf 16.30 uur
Aanvang presentatie 17.00 uur
Vermoedelijke eindtijd: ca. 19:30 uur

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@wtcbusinessclub.nl

Deze informatieavond is speciaal georganiseerd voor leden van de WTC Business Club en geïnteresseerden. Meld u nu aan, er zijn maximaal 50 plaatsen! Zodra u zich heeft opgegeven neemt u deel aan deze informatieavond.

Graag tot ziens op 23 mei!

Verslag Business Breakfast 14 maart 2017

Op dinsdagmorgen 14 maart, net na het ochtendgloren en terwijl de stad onder ons nog ontwaakt, stapten wij de board-room van Regardz WTC Arnhem Nijmegen binnen, waar Han van Schaijk bezig is met de laatste voorbereidingen voor zijn presentatie. Het was vroeg, maar ondanks dat kwamen even later de deelnemers aan het eerste WTC Business Breakfast binnen. Een Business Breakfast dat in het teken stond van selectie van distributeurs of agenten, en de do’s en dont’s die dit onderwerp omgeven.

Han van Schaijk is Trade Associate van het WTC. Hij heeft vele jaren in export gewerkt en lange periodes in het buitenland gewoond, dus is gepokt en gemazeld als het gaat om de kennis rond het inzetten van een andere partij in het land waar naar toe wordt geëxporteerd. En met andere partijen bedoelen we dan distributeurs en agenten.

Voorbereiding
Het lijkt een open deur, Han begint met vertellen dat de voorbereiding bij het vinden van een juiste partner voor export een goede voorbereiding is. Logisch, maar maar al te vaak wordt vergeten de uitgangspunten en unieke propositie als basis te nemen voor dat toekomstige partnerschap. Zo liggen de antwoorden op vragen als ‘wat is de benodigde “time to market”’?, ‘is er een serviceorganisatie nodig bij de distributie van mijn product of dienst’? en ‘is werken met een lokale voorraad een voorwaarde?’ aan de basis van de keuze voor distributeur of agent.

Wat is het verschil? Een distributeur koopt het product in en verkoopt het aan zijn klanten. Na inkoop is de distributeur degene die sales, marketing en logistiek verzorgt, evenals de service op het product of dienst. Een agent is min of meer een verkoper van uw organisatie, maar op afstand. Het product blijft uw eigendom tot de verkoop aan de klant. De agent faciliteert de deal als het ware. Communicatie, marketing en logistiek blijven in handen van de eigenaar van het bedrijf dat exporteert. De deal wordt ook altijd afgesloten door het bedrijf en de eindklant, de agent is de schakel die de deal voorbereidt. Voordeel is dat het contact met de klant altijd gehandhaafd blijft. Anders dan bij een distributeur, daar is de distributeur uw klant.

Omdat een distributeur u vele taken uit handen neemt en langdurig wil investeren in het verkopen van uw product (denk aan salestraining, het opzetten van een serviceorganisatie en het nemen van voorraad) zal de marge bij verkoop via een distributeur lager zijn dan bij het inzetten van een agent. Ook juridisch zijn er verschillen, het is zaak daar aandacht aan te besteden alvorens voor één van de twee mogelijkheden te kiezen.

Shortlist
Na een gedegen voorbereiding en het in kaart brengen van de eigen wensen begint de eigenlijke zoektocht met het opstellen van profieleisen waar de toekomstige partner in export aan moet voldoen. Daarna kan dan een shortlist met mogelijke partners worden opgesteld, een handeling waar ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan bij kan dragen.

Analyseer alle bedrijven die u op de shortlist heeft geplaatst objectief op kritische succes factoren. Pas daarna wordt er contact gezocht en kunt u de gesprekken met uw eventuele nieuwe partner in export opstarten. Voelt het goed, dan kunt u een formeel aanbod doen. Goed onderhandelen en duidelijk verwoorden wat er van beide zijden wordt verwacht maakt dat een deal uiteindelijk tot stand kan komen.

Nog een paar tips die tijdens het WTC Business Breakfast over tafel zijn gekomen en die we u niet willen onthouden:

 • Zorg er – voor u begint – altijd voor dat het intellectueel eigendom van uw product of dienst is vastgelegd. Niet alleen hier, maar vooral ook in het land waarnaar u gaat exporteren.
 • Zorg voor een fiscale check voor u een agent of distributeur aanstelt. In sommige landen kunt u aangeslagen worden voor een “werknemer in het buitenland” ook al heeft u een contract en is de distributeur of agent een onafhankelijk ondernemer.
 • Praat niet over politiek of religie. Nooit. Ook niet als het contract al getekend is. Het kan uw relatie beïnvloeden.
 • Toon respect voor andere culturen. Ook bij uw onderhandelingen. Ieder land heeft daarbij zijn eigen normen en waarden. Waarbij in het ene land wordt onderhandeld tot ze er bij neervallen is het in andere landen de norm om een goed voorstel op tafel te leggen waar over gepraat kan worden, maar waarbij de onderhandelingen op een gegeven moment klaar moeten zijn. Laat u informeren over de mores in het land waar u zaken mee wilt gaan doen.

 

SIB (Starters International Business) traject
De eerste WTC Business Breakfast heeft veel stof tot nadenken gegeven. Bent u ook aan het nadenken over export? Dan zijn er mogelijkheden om een SIB traject (Starters International Business) te volgen. Dit is een traject van de overheid, bedoeld om MKB bedrijven die nog niet of weinig exporteren op weg te helpen. Het SIB traject bestaat uit 4 adviesgesprekken van ongeveer 2 uur bij u op het bedrijf. Dit individuele coachingstraject wordt volledig betaald door de overheid. Het SIB traject geeft inzicht in uw export kansen. Het levert een concrete aanpak met vooral praktische handvatten om succesvol te worden in het buitenland. Heeft u Interesse? Neem dat contact op met Joyce Leeftink | 06-22461575 of info@wtcbusinessclub.nl.

Wij wensen iedereen succes met het vinden van een succesvolle exportpartner!

Zien we u bij het volgende WTC Business Breakfast? Dan neemt weer een andere spreker u mee in de wereld van de export. Wellicht tot dan!

Business Breakfast 14 maart 2017

Meer weten door mee-eten!

Over selectie en aansturing van Agenten en Distributeurs

Internationaal zaken doen kan op heel veel manieren. Maar in alle gevallen bent u over de grens bezig uw product of dienst onder de aandacht te brengen. Het succes van uw onderneming is daarbij afhankelijk van de bekendheid met de distributiekanalen in de regio waar u wilt handelen.

Logo WTC BC Business Breakfast

Uit onderzoeken blijkt dat het succes van ondernemen in het buitenland vaak sterk afhangt van de keuze voor de juiste partner. Die persoon of dat bedrijf dat voor u de juiste deuren opent en zo de markt die u wilt bedienen binnen handbereik brengt.

De juiste businesspartner kiezen
Een businesspartner vinden is nog niet zo heel moeilijk. Maar hoe kiest u de juiste businesspartner? En wanneer maakt u de keuze voor een agent en wanneer gaat u met een distributeur in zee? Wat zijn daarbij de succesfactoren die u in die selectie mee moet nemen? En wat kunt u bijdragen aan het succes van uw businesspartner?

Het vinden van de juiste businesspartner is complex. Een verkeerde keuze kan de markt voor lange(re) tijd afsluiten. Zo gaat er veel tijd verloren, waardoor deze nieuw te ontginnen handelswegen minder of zelfs niet succesvol kunnen worden ingezet. Hoe voorkomt u deze teleurstellingen? Hoe bereidt u zich goed voor?

Tijdens deze WTC Business Breakfast geven we inzage in het zoekproces, de factoren die daarin belangrijk zijn en hoe u de succeskans positief kunt beïnvloeden. WTC Trade Associate Han van Schaijk verzorgt deze WTC Business Breakfast. Han is expert op het gebied van export en heeft reeds vele bedrijven ondersteund bij het vinden een buitenlandse partner.

Dit Business Breakfast wordt u kosteloos aangeboden door WTC Arnhem Nijmegen. Bent u lid van de WTC Business Club? Dan mag u ook kosteloos één introducé meenemen naar het WTC Business Breakfast.

Logo WTC BC Business Breakfast
WTC Business Breakfast
Dinsdag 14 maart 2017

Locatie: WTC Arnhem Nijmegen in Arnhem
Ontvangst om 08.00 uur
Aanvang ontbijt en start programma 08.15 uur
Afsluiting: 10:00 uur

Wilt u deelnemen aan het WTC Business Breakfast? Aanmelden kan door een mail met uw gegevens te sturen naar info@wtcbusinessclub.nl.

Verslag nieuwjaarsborrel en handelsmissie China

Donderdagavond 26 januari stond in het teken van de komende handelsmissie naar China, georganiseerd door de Provincie Gelderland. Alles met als doel de handelsbetrekkingen met China – en die van China met onze provincie – te bevorderen.

Pitch Active Export

pitchpodiumVoordat China ter tafel kwam, was er eerst ruimte voor een pitch: ondernemers of instellingen krijgen 5 minuten ruimte om hun activiteiten over het voetlicht te brengen. Han van Schaijk, van Active Export, maakte hier graag gebruik van. Han is SIB coach en heeft jarenlang voor verschillende bedrijven export gerealiseerd en heeft inmiddels ruime ervaring met exporteren naar ruim 70 landen. Zijn expertise zet hij in om via het programma Starters International Business (SIB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken bedrijven die de stap willen maken naar buitenlandse markten te adviseren en te ondersteunen.

Active Export geeft workshops en presentaties aan SIB’s, de Starters International Business. SIB’s kunnen met deze ondersteuning zonder kosten 4 gesprekken houden met Active Export, waarbij wordt gesproken over de geschiktheid van de plannen, naar welke landen de export zou moeten plaatsvinden, of export zelf wordt gedaan of dat er een distributeur moet worden ingezet en wordt risicomanagement doorgenomen. Na deze 4 gesprekken ligt er een concrete aanpak op tafel, waarlangs de plannen kunnen worden uitgebouwd.

Dit traject – de 4 gesprekken – wordt door de overheid gefinancierd en is met name bedoeld voor MKB ondernemers die willen starten met export. Een mooie kans uw plannen eens met een expert door te nemen!

Meer informatie over het SIB programma vindt u hier.

Ontbijtsessies

Han van Schaijk zal dit jaar een drietal ontbijtsessies – van 08:00 – 10:00 uur – voor WTC Arnhem Nijmegen verzorgen, gericht op export. De eerste is op 14 maart, en staat in het teken van selectie en aansturing van agenten of distributeurs.

De data voor de andere twee ontbijtsessies zijn:

 • 13 juni 2017
 • 10 oktober 2017

Handelsmissie China

Na de pitch was de vloer voor het team dat zich bezighoudt met de organisatie en de begeleiding van de handelsmissie naar China, van 18 t/m 25 maart 2017. Dan worden de Chinese provincies Shandong en Hubei bezocht, 2 van de 3 provincies waar Gelderland een vriendschapsband mee heeft. De missie staat onder leiding van Gedeputeerde Michiel Scheffer, vertegenwoordigers van de Gemeente Arnhem en Apeldoorn zullen ook deelnemen aan deze missie. Oost NV organiseert de missie in opdracht van de Provincie. Bij deze missie staan de sectoren Agro-Food, Clean Tech, E-commerce/Logistiek centraal.

Marieke Dijkstra van Provincie Gelderland opent met vertellen dat voor de Provincie Gelderland internationale bedrijvigheid belangrijk is. Daarbij ligt de focus op Duitsland en China. Naar China wordt tweejaarlijks een handelsmissie georganiseerd, waar dit jaar ook de gemeente Apeldoorn bij aanhaakt.

Daarna neemt Wubbo Mossing Holsteijn het over van Marieke. Wubbo is verbonden met China sinds 2005, het jaar waarin hij een aantal modeshows organiseerde in China. Die activiteit resulteerde in het onderhouden van contacten met China, voor de gemeente Apeldoorn en de Provincie Gelderland. Inmiddels is Wubbo “Foreign Advisor Foreign Investments and Cross-border Business Activities” voor de steden Yichang en Wuhan.

Collage 26 jan 2017

Wubbo is voorstander van de ‘Two Way Opening” en bij alle contacten die hij legt probeert hij zaken te doen voor partijen in China én voor partijen in Nederland. Hij ziet daarin mogelijkheden, met name nu de situatie in China aan het veranderen is. Er is namelijk een revolutie aan de gang in China. Waar mensen van boven de 45 jaar oud nog vasthouden aan productie en aantallen, is de nieuwe generatie (jonger dan 45 jaar) breder georiënteerd door het gebruik van internet en gaan ze voor kwaliteit. En voor veel Chinezen betekent kwaliteit “spullen uit Europa”. Ze weten tenslotte hoe de productie in China gedaan wordt: kwaliteit was daar nooit een speerpunt, kosten wel.

De problematiek van de Chinese productiemethoden wordt goed in beeld gebracht in de uitzending van de VPRO: de prijsvechter. U kunt hier die uitzending nog eens bekijken.

De ontwikkelingen die met deze nieuwe visie samenhangen (meer waarde voor producten, beter gebruik van bronnen en mogelijkheden voor innovatie) creëren kansen voor de kennis- en service-industrie zoals wij die kennen en kunnen bieden.

Niek Alofs, van organisator Oost NV, deelt met de aanwezigen de resultaten van de handelsmissie naar China van 2015. Aan die reis hebben 12 bedrijven uit deze regio deelgenomen. Samen hebben zij 40 gesprekken gevoerd, waarvan 34 met een positief resultaat. Bij 6 was er helaas geen directe match.

Er zijn door die handelsmissie onder andere contacten gelegd met de Vitesse associatie. Resultaat is dat zij trainingen gaan geven aan voetbaltrainers in China, zodat dezen met die nieuwe kennis de Chinese pupillen kunnen begeleiden. En er is een overeenkomst gesloten voor het aanleggen van 1200 (!) kunstgrasvelden in China. Overeenkomsten die zonder de handelsmissie niet – of veel moeizamer – tot stand zouden zijn gekomen.

Mee met de handelsmissie?

Heeft u interesse om mee te gaan met de komende handelsmissie naar China? Opgeven kan tot maandagmorgen 30 januari (aanstaande maandag dus). Op de site van Oost NV leest u er meer over.

Na al deze informatie over wat belooft een interessante reis te worden naar een boeiend land met veel handelsmogelijkheden, hebben we gezamenlijk geklonken op het nieuwe jaar. Ons nieuwe jaar én alvast op het Chinese Nieuwjaar, het jaar van de Haan, dat op zaterdag 28 januari begint.

Wij hopen ook u bij de volgende bijeenkomst te zien!

Nieuwjaarsborrel en Handelsmissie China

De beste wensen voor het nieuwe jaar!

We hadden het vorige week al voorzichtig gedaan, maar nu mag het echt! Wij wensen u alle goeds, gezondheid en succes in het komende jaar. En op dat nieuwe jaar willen we graag met u proosten! Op 26 januari ontvangen we u daarom met een feestelijk drankje om samen te klinken op een succesvol nieuw jaar. Een nieuw jaar dat na die bruisende toast start met een presentatie over de handelsmissie naar China, die in maart wordt georganiseerd.

Handelsmissie China
Shangdong & Hubei 18-25 maart 2017

De provincie Gelderland organiseert van 18 t/m 25 maart 2017 een handelsmissie naar China, onder leiding van Gedeputeerde Michiel Scheffer. Met deze missie worden de Chinese provincies Shangdong en Hubei bezocht, 2 van de 3 provincies waar Gelderland een vriendschapsband mee heeft.

china_01

Bij deze missie staan de sectoren Agro-Food, Clean Tech, E-commerce/Logistiek centraal, maar de missie staat ook open voor bedrijven uit andere sectoren. Het doel van de handelsmissie is om Gelderse en Overijsselse bedrijven in contact te brengen met Chinese bedrijven en instellingen en bedrijven die al actief zijn in China, om hen verder te helpen hun bestaande activiteiten in China uit te breiden.

Wubbo Mossing Holstein, die als expat deels in China en deels in Arnhem woont, geeft een introductie over China. Hij bespreekt de ontwikkelingen in dit immense land en geeft aan welke trends er te onderscheiden zijn en waar de kansen voor ondernemers liggen. Daarna is het woord aan Oost NV, die de handelsmissie organiseert in opdracht van de Provincie. Bernold Kemperink, Niek Alofs en Jun-Qing Zhang vertellen over de aankomende China missie en de resultaten van de afgelopen missie. Ook bespreken zij wat deelname aan deze handelsmissie voor u en uw organisatie kan betekenen.

Wilt u nu alvast meer weten over de handelsmissie, of wilt u deelnemen, klik dan hier.

Wij nodigen u uit om deze presentatie bij te wonen.

Nieuwjaarsborrel en
Presentatie Handelsmissie China

Donderdag 26 januari 2017

Locatie: WTC Arnhem Nijmegen in Arnhem
Ontvangst vanaf 16.30 uur
Aanvang presentatie 17.00 uur
Vermoedelijke eindtijd: ca. 19:30 uur

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@wtcbusinessclub.nl

Graag tot ziens op 26 januari!

De beste wensen…

Een heel nieuw jaar…

Nog even en het is weer januari, de feestdagen zijn bijna voorbij. Er staat ons dan weer een heel nieuw jaar in het vooruitzicht. Een nieuw jaar, dat u in kunt vullen zoals u dat graag wilt. Wij wensen u in ieder geval een heel mooi, gelukkig en succesvol jaar toe, op welke wijze u dat dan ook invult.

Bijeenkomsten WTC Business Club 2017
Wel hopen we dat we u in het nieuwe jaar regelmatig mogen begroeten bij de bijeenkomsten van de WTC Business Club Arnhem-Nijmegen. We hebben de komende maanden weer een aantal interessante en inspirerende bijeenkomsten gepland. We geven u de data voor de eerste helft van 2017, om te noteren. Over de inhoud van de bijeenkomsten en presentaties krijgt u op een later tijdstip alle informatie.

Reserveer vast de volgende data:

 • Donderdag 26 januari 2017
 • Dinsdag 4 april 2017
 • Dinsdag 23 mei 2017

Wij hopen u ook in het nieuwe jaar vaak te mogen begroeten bij de WTC Arnhem Nijmegen Business Club bijeenkomsten!

Een gewaarschuwd mens…

Op donderdag 3 november gaf Fred Hoogenberg een lezing over identiteit- en documentfraude, een onderwerp waar velen van ons, als we niet uitkijken, voeg of laat een keer mee te maken krijgen. Goed dus om te weten waar op te letten om deze vormen van fraude – en de verstrekkende gevolgen er van – te kunnen signaleren en daarmee te kunnen voorkomen. Fred Hoogenberg, documentfraude-expert van de IND, is deskundig op het gebied van het screenen van documenten en heeft ons informatie gegeven over deze vorm van fraude en hoe daar alert op te zijn.

Bureau Documenten
Fred Hoogenberg begon in 1999 samen met één collega als eerste de echtheid van brondocumenten te onderzoeken. Aanleiding daarvoor was de slechte kwaliteit van verblijfspapieren voor vreemdelingen die het Nederlandse ministerie van Justitie destijds uitgaf. Die waren van karton en bleken veel te gemakkelijk na te maken. Dus moest er onderzoek worden gedaan om de kwaliteit te verbeteren en te borgen. Nu, ruim 17 jaar later, is het bedrijf uitgegroeid tot wat nu het Bureau Documenten is. En in al die jaren heeft Fred – samen met zijn collega’s – een schat aan kennis opgedaan, die hij graag met ons wilde delen.

 

Brondocumenten
Fred vertelde ons dat bij aanvragen van officiële identiteitsbewijzen vaak gebruik wordt gemaakt van documenten die in het land van herkomst als bevestiging van de identiteit geldig zijn. Dat kunnen bijvoorbeeld geboorteaktes zijn, maar het komt ook voor dat de identiteit wordt aangetoond met andere documenten, als geen geboorteakte voorhanden is. Dat dat kan leiden tot het oneigenlijk afgeven van officiële identiteitsbewijzen ligt voor de hand. Bureau Documenten kan in gevallen van twijfel worden ingeschakeld om de echtheid van brondocumenten te onderzoeken. Daarvoor kunnen dan bijvoorbeeld oude archieven worden geraadpleegd in het land van herkomst. Maar veel vaker kan op basis van de jarenlange ervaring en het feit dat Bureau Documenten veel, heel veel brondocumenten uit nog meer verschillende landen geeft gedocumenteerd, aangegeven worden of het een juist document is of dat het document niet voldoet.

Natuurlijk is het ondoenlijk voor het bureau om alle documenten van alle organisaties in Nederland te onderzoeken, daarom geven zij ook cursussen aan bijvoorbeeld gemeentes en ambassades, zodat op de plaats waar de documenten worden aangeboden al een goede eerste screening kan worden gedaan. Bij twijfel kan Bureau Documenten dan alsnog worden ingeschakeld.

Zoeken naar feiten
Om de juistheid van documenten te onderzoeken en om in kaart te brengen welke documenten er gebruikt worden, worden er factfinding missies uitgevoerd in onder andere het Midden Oosten, Europa en de United States of Amerika. Dat is nodig, omdat documenten regelmatig veranderen en dat door Bureau Documenten allemaal dient te worden gedocumenteerd, teneinde te kunnen zeggen of het een legitiem document is als het wordt aangeboden. Daarnaast worden zo ook gegevens gecontroleerd die men anders niet boven tafel kan krijgen. Bijvoorbeeld als iemand aangeeft dat hij geen papieren heeft omdat die bij een grote brand in een gemeentehuis in een ver land in vlammen zijn opgegaan. In dat geval wordt gekeken of die informatie op waarheid berust. Een tijdrovende bezigheid, maar noodzakelijk, om zo te voorkomen dat iemand zich bijvoorbeeld een nieuwe identiteit kan aanmeten.

Waarom documentfraude?
Documentfraude geschiedt om verschillende redenen: dat kan zijn een ‘legaal’ verblijf verkrijgen in een veilig land, maar veel vaker gaat het om geldelijk gewin. Documentfraude maakt het voor criminelen makkelijk om geld te verdienen. Dat kan op veel verschillende manieren. Bijvoorbeeld door gegevens van u in te zien en daarmee uw bankrekening te plunderen. Of door op uw naam goederen te bestellen. U betaalt, zij ontvangen de spullen. Maar er is nog een andere vorm: mensenhandel. Met vervalste documenten kunnen vreemdelingen ons land binnengehaald worden. Wist u dat er een veelvoud aan paspoorten in omloop is, die zijn afgegeven op basis van onder andere valse geboorteaktes? En met dat nieuwe identiteitsbewijs kan een compleet nieuw leven worden opgebouwd. Een nieuw leven dat voor een aantal in het teken staat van geld verdienen onder dwang. Het onderstaande filmpje geeft zo’n situatie weer.

Internetfraude
Een nieuwe vorm van fraude is internetfraude. Gegevens zijn tegenwoordig veel meer digitaal toegankelijk. En met al die gegevens kan iemand die kwaad wil bijvoorbeeld uw identiteit stelen en gebruiken om bijvoorbeeld aankopen te doen. Of erger. In deze tijd zijn we gewend veel informatie digitaal op te slaan of te delen. Zo maken we het criminelen makkelijk om die gegevens te bemachtigen. We hebben niet altijd door wat we allemaal de digitale ether in gooien. Bijgaand filmpje maakt duidelijk dat kwaadwillenden met wat inspanning heel veel informatie van ons bloot kunnen leggen. En tegen ons kunnen gebruiken. Voorkomen kunnen we het niet altijd, wel kunt u zorgen dat het minder makkelijk gaat. Bijvoorbeeld door DigiD te gebruiken bij digitale communicatie met overheidsinstellingen. Dan wel zo ingesteld dat u een extra SMS ontvangt met een controlecode. Zo kan iemand zonder uw mobiele telefoon en de controlecode die toegestuurd wordt niets beginnen. Zulke zekerheden zijn eenvoudig in te bouwen en Fred Hoogenberg adviseert ons dat vooral te doen.

Hoe makkelijk het is om zelfs uw hele identiteit over te nemen en welke gevolgen dat kan hebben wordt in onderstaande video op humoristische wijze uit de doeken gedaan.

Wees niet bang, wees bewust!
Fred Hogenberg heeft nog veel meer verteld en sprekende voorbeelden aangehaald over hoe criminelen aan de haal kunnen gaan met uw gegevens. Wij hebben ademloos geluisterd naar wat hij vertelde en zijn ons meer bewust van de gevaren van gegevens delen. Daar gaan we zakelijk en privé zeker meer op letten. Wij hebben voor u interessante contacten op een rij gezet, voor als u met identiteitsfraude te maken denkt te hebben of als u het wilt voorkomen. Onderaan dit bericht vindt u een handig overzicht.

Iedereen was onder de indruk van de lezing van Fred Hogenberg en zich bewust van de eigen rol in het voorkomen van identiteitsfraude! Tijdens de afsluitende borrel werd er dan ook nog lang nagepraat.

 

Het was een interessante avond! Wij hopen u de volgende keer (weer) te zien bij de WTC Arnhem Nijmegen Business Club bijeenkomst!

Lezing documentfraude op 3 november 2016

wtcbc_kop_documentfraude

Wees op uw hoede!

Documentfraude. Een onderwerp waar niemand, en ondernemers al helemaal niet, mee te maken wil hebben. Maar in de praktijk blijkt dat ieder van ons – met name in international business, waar niet alle documenten voor ons even bekend zijn – vroeg of laat een keer met documentfraude van doen krijgt. Goed dus om te weten waar op te letten om documentfraude – en de verstrekkende gevolgen er van – te kunnen signaleren en daardoor te kunnen voorkomen.

Specialist van de IND
Fred Hoogenberg, documentfraude-expert van de IND, is deskundig op het gebied van het screenen van documenten. Hij begon in 1999 samen met één collega als eerste de echtheid van brondocumenten te onderzoeken. Aanleiding daarvoor was de slechte kwaliteit van verblijfspapieren voor vreemdelingen die het Nederlandse ministerie van Justitie uitgaf. Die waren van karton en bleken veel te gemakkelijk na te maken. Dus moest er onderzoek komen naar de achterliggende brondocumenten. Nu, ruim 17 jaar later, is het bedrijf uitgegroeid tot wat nu het Bureau Documenten is. En in al die jaren heeft Fred – samen met zijn collega’s – een schat aan kennis opgedaan, die hij deze avond graag met u wil delen.

Documentfraude voorkomen
Tijdens de lezing van Fred Hoogenberg worden de verschillende aspecten van documentfraude behandeld. En uiteraard wat u kunt doen om deze vorm van fraude effectief te bestrijden in uw organisatie. Fred geeft een inkijkje in wat zijn werk inhoudt, in welke vormen deze fraude wordt gezien en wat er aan gedaan kan worden. Hij zal het daarbij specifiek hebben over de zogenaamde ‘look-alike’ fraude, waarbij de persoon die op de identiteitsdocumenten staat niet degene is die voor u staat. Hij geeft bruikbare tips voor werkgever of dienstverlener, zodat onrechtmatige handelingen kunnen worden voorkomen.

Een interessant onderwerp voor iedere ondernemer! Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Informatieavond Documentfraude
door Fred Hoogenberg / IND

Donderdag 3 november 2016

Locatie: WTC Arnhem Nijmegen in Arnhem
Ontvangst vanaf 17.00 uur
Aanvang lezing 17.30 uur
Vermoedelijke eindtijd: ca. 20:00 uur

U kunt zicht aanmelden door een mail te sturen naar info@wtcbusinessclub.nl

Deze informatieavond is speciaal georganiseerd voor leden van de WTC Business Club en geïnteresseerden. Deze uitnodiging is voor u en één introducé. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging, ook voor uw introducé. Meld u nu aan, er zijn maximaal 50 plaatsen! Zodra u zich heeft opgegeven neemt u deel aan deze informatieavond. We verzoeken u met de knoppen hieronder uw aanwezigheid aan te geven, zodat wij rekening kunnen houden met uw komst.

Graag tot ziens op 3 november!

Charles Groenhuijsen spreekt over Amerika

Soms wil je niet ver vooruit kijken maar gewoon de waan van de dag spontaan aan je voorbij laten gaan. Met als grondgedachte: ‘het zal zo’n vaart wel niet lopen’. Er zijn echter situaties die veel impact kunnen hebben op ons werk en de wereld in het algemeen. Momenten die beschouwing en duiding noodzakelijk maken. De Amerikaanse verkiezingen kunnen we kenschetsen als zo’n belangrijk moment. Na twee termijnen de rust en stabiliteit van Barack Obama te hebben gekend, wordt nu, tijdens de voorverkiezingen, al duidelijk dat met de keuze van de nieuwe president een heel nieuw tijdperk aanbreekt. Charles Groenhuijsen, oud correspondent en journalist, geeft vanmiddag een lezing voor de leden van de WTC Business Club om dat wat speelt bij de Amerikaanse verkiezingen voor ons uiteen te zetten en te speculeren over de impact die de uitslag op internationaal zakendoen kan hebben.

WTC Oost Nederland
Voordat Charles Groenhuijsen de eer te beurt valt, is het podium eerst voor Freerk Faber van WTC Business Club Twente, de organisatie waar de Business Club Arnhem Nijmegen nauw mee samenwerkt. In zijn korte presentatie onderstreept hij de mogelijkheden die een lidmaatschap van een WTC Business Club met zich meebrengt en waar men zich niet altijd bewust van is. Hij zegt: “Het internationale karakter van de WTC Business Clubs kan ik niet genoeg onderschrijven. Lid zijn van die Business Club betekent een ingang hebben in een wereldwijd bedrijvennetwerk. Met 325 kantoren in 90 landen, en in Nederland 750 bedrijven is het een rijke bron voor zakelijke contacten. Dat hele netwerk kan ingezet worden als men lid is van een WTC Business Club, ongeacht welke.”

De WTC Business Club Twente heeft 170 leden, die worden geïnformeerd door onder andere bijeenkomsten, handelsmissies, een expat center en trade-info en -education programma’s. Zo ondersteunt de WTC Business Club haar leden bij het internationale zakendoen. Met als hoogtepunt de uitreiking van de Export Award Oost Nederland, een samenwerking tussen de WTC Businessclubs van Twente en Arnhem Nijmegen, waar een prijs wordt uitgereikt en eeuwige roem wordt afgekondigd over een bedrijf of organisatie in Oost-Nederland, die zich onderscheidt op het gebied van internationalisering. Op 27 oktober is het weer zover. Meedingen? Schrijf u in!

wtc-lezing-charles-groenhuijsen

Charles Groenhuijsen
Na Freerk Faber is het de beurt aan Charles Groenhuijsen, die al vanaf 1984 de Amerikaanse verkiezingen volgt en ook nu – met nog 62 dagen te gaan voor op 8 november de verkiezingsstrijd tot een – hopelijk goed – einde gaat komen, bovenop het nieuws zit. Deze race om het presidentschap is echter anders dan de vorigen: het is een wilde race die lijkt te gaan tussen enkel Donald Trump en Hillary Clinton. Maar er zijn nog twee andere spelers die meestrijden voor de machtigste baan van Amerika: Gary Johnston en Jill Stein. Kandidaten die, ik quote Charles, “nog geen deuk in een pakje boter slaan” en die we dus gevoeglijk kunnen vergeten.”

“Het bijzondere aan deze verkiezingen is dat de sfeer veel meer verhard lijkt dan in het verleden. Kandidaten gooien met modder naar elkaar en daardoor komen de onderdelen van het programma die zij onder de aandacht willen brengen vaak minder aan bod dan het afkatten van elkaar. Met als risico dat de aandacht zo wordt gelegd op die aspecten van de andere kandidaat die we juist níet willen belichten. Het kan dan werken als in het verhaal van de roze olifant: vraag iemand om het komende uur niet aan een roze olifant te denken en het dier neemt ongekende proporties aan in je gedachten.”

Trump VS Hillary | Republicans VS Democrats

usavector_022-hq-01
Clinton and Trump cartoon illustration | Image by VectorOpenStock.com

Charles Groenhuijsen is geen fan van Clinton. “Maar ze heeft wel enkele goede spotjes die haar boodschap goed uitdragen.” Hij ziet ook iets vreemds: ware het zo dat in het verleden de democraten nogal eens pessimistisch hun boodschap uitdroegen (het gaat slecht met Amerika) en de republikeinen veelal een positievere klank lieten horen, is dat bij deze verkiezingen omgedraaid. Clinton is veel positiever van aard in haar uitspraken en redes, Trump is pessimistisch, negatief en bozig. Het is spannend om te zien of ze beiden deze houding vast kunnen houden tot aan het einde van de verkiezingen. De houdingen zijn waarschijnlijk een gevolg van de kiezersschare waar zij zich op richten. De volgers van Trump zijn te verdelen in twee groepen: de boze Amerikanen die de afgelopen jaren geen baat hebben gehad bij de positieve lijn die Amerika heeft gevaren. De tweede groep zijn bange burgers die angst hebben dat zij ook zullen gaan behoren tot de groep boze burgers die geen profijt hebben van alle goede ontwikkelingen. Beide groepen vinden zich in de boze en verontwaardigede toon van Trump omdat ‘hij zegt wat zij denken’. Clinton heeft meer volgers die juist wél hebben geprofiteerd van de betere economische vooruitzichten die onder Obama zijn ingezet. De tegenstellingen kunnen dus niet groter zijn. Een gigantisch verschil met de verkiezingen rond Obama, die juist benadrukte dat Amerika staat voor ‘de United States of Amerika’ en dus het gezamenlijke belang onder de aandacht bracht. Zijn verkiezingsstrijd kenmerkte zich door een ongekend positivisme waarin mensen geïnspireerd raakten en alles mogelijk was. Zelfs een president van Afrikaanse afkomst! Nu lijkt het meer en meer om twee kampen te gaan die geen enkele gemeenschappelijke factor hebben.”

De gevolgen
“Helaas zijn de gevolgen voor de keuze van de nieuwe president nog onoverzichtelijk. Het kan zijn dat alles anders wordt. Trump geeft tenminste aan dat hij het ‘radicaal anders gaat doen’. Daarbij spreekt hij bijvoorbeeld over strafheffingen op import van rond de 30%. Dat zou voor de handelspartners nare consequenties kunnen hebben. Aan de andere kant denken we dat het zo’n vaart niet zal lopen, omdat het schier onmogelijk lijkt zulke maatregelen door te voeren zonder dat het grote impact heeft juist op die groep volgers die Trump aanspreekt. Met Clinton gaan we gewoon door langs de lijnen die uitgezet zijn. Dat geeft veel minder rimpeling in de vijver. Het wordt dus nog spannend!”

En wanneer we Charles vragen naar zijn persoonlijke voorkeur dan geeft hij aan dat hij – vanuit zijn vakgebied als journalist – veel liever Trump aan het roer zien dan Clinton. “Omdat met Clinton het risico groot is dat onze verslaggeving een beetje saai gaat worden, omdat zij in staat is dat wat Amerika nu is voort te laten kabbelen en wellicht uit te bouwen. Maar bij Trump weet ik zeker dat ik met veel plezier telkens weer zal genieten van de vreemde, bijzondere en soms tenenkrommende uitspraken die hij zal doen. Of het goed is voor het land betwijfel ik, maar het zal in ieder geval niet snel saai en voorspelbaar zijn met hem in het Witte Huis. We wachten het af!”

Wilt u op de hoogte blijven van de peilingen rond de race naar het presidentschap? Dan zijn de volgende sites goede informatiebronnen:
Realclearpolitics.com (voor landelijke peilingen)
Fivethirtyeight.com (voorspelling winnaar verkiezingen)

Wij wensen u veel plezier bij het volgen van de verkiezingen!