Lidmaatschap

Om gebruik te kunnen maken van alle voordelen van het WTC Business Netwerk Worldwide is een lidmaatschap van de WTC Business Club Arnhem Nijmegen een voorwaarde. Deze Business Club is uitsluitend bedoeld voor internationaal georiënteerde ondernemers, al dan niet gevestigd in het WTC, en is uw persoonlijke ingang naar internationale medeondernemers uit uw regio. Een lidmaatschap biedt veel voordelen.

WTC Business Cub leden:
• Hebben toegang tot het businessnetwerk van alle WTC’s wereldwijd
• Krijgen kortingen op vergaderaccommodaties, tijdelijke werkplekken en domicilies
• Krijgen uitnodigingen voor sportieve netwerkevenementen
• Worden uitgenodigd voor branchegerichte activiteiten

WTC BC Arnhem Nijmegen organiseert daarnaast voor haar leden:
• Themabijeenkomsten
• Bedrijfsbezoeken
• Netwerkborrels
• Nauwe samenwerking met WTC Business Club Twente

Word lid en maak gebruik van de kracht van het WTC Business Club netwerk! Hebben wij uw interesse gewekt? Neem contact met het bestuur van de Business Club op. Zij nemen graag de mogelijkheden en voordelen met u door.

Het tarief voor het bedrijfspartnership is afhankelijk van het aantal medewerkers binnen uw organisatie. Indien u naast het standaard aantal clubcards meer personen van het deelnemerschap gebruik wilt laten maken, kunt u meer clubcards krijgen à € 225,- per jaar. U bepaalt zelf wie er binnen uw organisatie gebruik willen maken van de clubcard.

Lidmaatschap

Aantal medewerkers*

1 tot 10

11 tot 100

101 tot 500

501 en meer

 

Start-Up en Studentondernemer

Partner WTC Centre

Founder

Tarief jaarlidmaatschap

€ 350,-

€ 620,-

€ 910,-

€ 1.150,-

 

€ 175,-

€  5.000,-

€ 15.000,-

Aantal clubcards

1

2

3

4

 

1

2

onbeperkt

* Het aantal medewerkers dat u doorgeeft zijn de personen werkzaam in de regio Gelderland. Heeft u meerdere  filialen/vestigingen (landelijk of internationaal) dan hoeft u deze aantallen niet door te geven.

Het bestuur van de WTC Business Club Arnhem Nijmegen behoudt zich het recht voor om aanvragen af te wijzen. Het bestuur kan een maximum aan het aantal bedrijven per branche vaststellen.

De vermelde bedragen zijn op jaarbasis en exclusief BTW. Uw lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij u de WTC Business Club Arnhem Nijmegen voor 1 oktober per aangetekend schrijven van uw wens tot beëindiging op de hoogte brengt. Uw lidmaatschap wordt dan per 1 januari van het komende jaar beëindigd.