Verslag nieuwjaarsborrel en handelsmissie China

Donderdagavond 26 januari stond in het teken van de komende handelsmissie naar China, georganiseerd door de Provincie Gelderland. Alles met als doel de handelsbetrekkingen met China – en die van China met onze provincie – te bevorderen.

Pitch Active Export

pitchpodiumVoordat China ter tafel kwam, was er eerst ruimte voor een pitch: ondernemers of instellingen krijgen 5 minuten ruimte om hun activiteiten over het voetlicht te brengen. Han van Schaijk, van Active Export, maakte hier graag gebruik van. Han is SIB coach en heeft jarenlang voor verschillende bedrijven export gerealiseerd en heeft inmiddels ruime ervaring met exporteren naar ruim 70 landen. Zijn expertise zet hij in om via het programma Starters International Business (SIB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken bedrijven die de stap willen maken naar buitenlandse markten te adviseren en te ondersteunen.

Active Export geeft workshops en presentaties aan SIB’s, de Starters International Business. SIB’s kunnen met deze ondersteuning zonder kosten 4 gesprekken houden met Active Export, waarbij wordt gesproken over de geschiktheid van de plannen, naar welke landen de export zou moeten plaatsvinden, of export zelf wordt gedaan of dat er een distributeur moet worden ingezet en wordt risicomanagement doorgenomen. Na deze 4 gesprekken ligt er een concrete aanpak op tafel, waarlangs de plannen kunnen worden uitgebouwd.

Dit traject – de 4 gesprekken – wordt door de overheid gefinancierd en is met name bedoeld voor MKB ondernemers die willen starten met export. Een mooie kans uw plannen eens met een expert door te nemen!

Meer informatie over het SIB programma vindt u hier.

Ontbijtsessies

Han van Schaijk zal dit jaar een drietal ontbijtsessies – van 08:00 – 10:00 uur – voor WTC Arnhem Nijmegen verzorgen, gericht op export. De eerste is op 14 maart, en staat in het teken van selectie en aansturing van agenten of distributeurs.

De data voor de andere twee ontbijtsessies zijn:

  • 13 juni 2017
  • 10 oktober 2017

Handelsmissie China

Na de pitch was de vloer voor het team dat zich bezighoudt met de organisatie en de begeleiding van de handelsmissie naar China, van 18 t/m 25 maart 2017. Dan worden de Chinese provincies Shandong en Hubei bezocht, 2 van de 3 provincies waar Gelderland een vriendschapsband mee heeft. De missie staat onder leiding van Gedeputeerde Michiel Scheffer, vertegenwoordigers van de Gemeente Arnhem en Apeldoorn zullen ook deelnemen aan deze missie. Oost NV organiseert de missie in opdracht van de Provincie. Bij deze missie staan de sectoren Agro-Food, Clean Tech, E-commerce/Logistiek centraal.

Marieke Dijkstra van Provincie Gelderland opent met vertellen dat voor de Provincie Gelderland internationale bedrijvigheid belangrijk is. Daarbij ligt de focus op Duitsland en China. Naar China wordt tweejaarlijks een handelsmissie georganiseerd, waar dit jaar ook de gemeente Apeldoorn bij aanhaakt.

Daarna neemt Wubbo Mossing Holsteijn het over van Marieke. Wubbo is verbonden met China sinds 2005, het jaar waarin hij een aantal modeshows organiseerde in China. Die activiteit resulteerde in het onderhouden van contacten met China, voor de gemeente Apeldoorn en de Provincie Gelderland. Inmiddels is Wubbo “Foreign Advisor Foreign Investments and Cross-border Business Activities” voor de steden Yichang en Wuhan.

Collage 26 jan 2017

Wubbo is voorstander van de ‘Two Way Opening” en bij alle contacten die hij legt probeert hij zaken te doen voor partijen in China én voor partijen in Nederland. Hij ziet daarin mogelijkheden, met name nu de situatie in China aan het veranderen is. Er is namelijk een revolutie aan de gang in China. Waar mensen van boven de 45 jaar oud nog vasthouden aan productie en aantallen, is de nieuwe generatie (jonger dan 45 jaar) breder georiënteerd door het gebruik van internet en gaan ze voor kwaliteit. En voor veel Chinezen betekent kwaliteit “spullen uit Europa”. Ze weten tenslotte hoe de productie in China gedaan wordt: kwaliteit was daar nooit een speerpunt, kosten wel.

De problematiek van de Chinese productiemethoden wordt goed in beeld gebracht in de uitzending van de VPRO: de prijsvechter. U kunt hier die uitzending nog eens bekijken.

De ontwikkelingen die met deze nieuwe visie samenhangen (meer waarde voor producten, beter gebruik van bronnen en mogelijkheden voor innovatie) creëren kansen voor de kennis- en service-industrie zoals wij die kennen en kunnen bieden.

Niek Alofs, van organisator Oost NV, deelt met de aanwezigen de resultaten van de handelsmissie naar China van 2015. Aan die reis hebben 12 bedrijven uit deze regio deelgenomen. Samen hebben zij 40 gesprekken gevoerd, waarvan 34 met een positief resultaat. Bij 6 was er helaas geen directe match.

Er zijn door die handelsmissie onder andere contacten gelegd met de Vitesse associatie. Resultaat is dat zij trainingen gaan geven aan voetbaltrainers in China, zodat dezen met die nieuwe kennis de Chinese pupillen kunnen begeleiden. En er is een overeenkomst gesloten voor het aanleggen van 1200 (!) kunstgrasvelden in China. Overeenkomsten die zonder de handelsmissie niet – of veel moeizamer – tot stand zouden zijn gekomen.

Mee met de handelsmissie?

Heeft u interesse om mee te gaan met de komende handelsmissie naar China? Opgeven kan tot maandagmorgen 30 januari (aanstaande maandag dus). Op de site van Oost NV leest u er meer over.

Na al deze informatie over wat belooft een interessante reis te worden naar een boeiend land met veel handelsmogelijkheden, hebben we gezamenlijk geklonken op het nieuwe jaar. Ons nieuwe jaar én alvast op het Chinese Nieuwjaar, het jaar van de Haan, dat op zaterdag 28 januari begint.

Wij hopen ook u bij de volgende bijeenkomst te zien!