Auteursarchief: Joyce Leeftink

VERSLAG BIJEENKOMST “WAT MOETEN WE MET CHINA”

Tijdens Export Cafés gaan we in op actuele ontwikkelingen in het internationaal zakendoen. Eén van de landen waar de afgelopen tijd continu aandacht voor is in de media, is China. Tijdens het Export Café op 20 juni deelden twee ervaren sprekers met ieder een eigen expertise hun visie op recente ontwikkelingen m.b.t. China, onder moderatie van iemand met jarenlange ervaring in de Chinese markt.
 
Waar China lang werd gezien als het land van kansen met een enorme potentiële afzetmarkt, is de beeldvorming recentelijk omgeslagen naar Chi na als ‘systeemrivaal’, met een eigen agenda. Maar betekent dit dat je als Nederlands bedrijf dan maar niets meer met China te maken moet willen hebben? China blijft een interessante afzetmarkt, waar veel behoefte blijft bestaan aan Nederlandse producten en kennis.
 
Eén van de voornaamste zorgen over China is al een aantal jaar de bescherming van intellectuele eigendom (IE). Daarom werd Reinout van Malenstein uitgenodigd om hier meer over te vertellen. Reinout heeft jarenlange ervaring als IE advocaat in Shanghai, en is lang niet zo pessimistisch als veel westerse bedrijven.
Bescherming van intellectuele eigendom in China
 
Reinout begint met uitleggen dat iedere opkomende macht aanvankelijk misbruik maakt van IE, of het belang hiervan in de begindagen van economische groei niet belangrijk vindt. China heeft lang het IE van buitenlandse bedrijven ingezet om zelf te groeien, maar is dat stadium momenteel voorbij. In China wordt steeds meer aandacht besteed aan adequate bescherming van IE, met speciale rechtbanken die hier gedegen over kunnen oordelen.
 
Sinds China zich in 2001 aansloot bij de WTO, is de bescherming van IE ook voor buitenlandse bedrijven actief in China vastgelegd. Het is belangrijk om te weten dat je je merk, kennis en technologie ook als buitenlands bedrijf in China heel goed kunt beschermen, mits je het maar registreert. Wanneer je in China niets registreert heb je geen rechten, en zonder rechten kun je niets beginnen tegen inbreuk. 
 
Reinout geeft aan dat veel westerse bedrijven in hun enthousiasme over de grote Chinese afzetmarkt, vaak door een roze bril naar het land kijken. Er wordt vaak genoemd dat persoonlijke connecties, guanxi in het Chinees, essentieel zijn in het zakendoen. Reinout benadrukt dat ook met goede zakenrelaties, het essentieel blijft om goed vast te leggen welke technologie aan wie toebehoort tijdens samenwerking, en dat het aangaan van licentieovereenkomsten goed kan werken, i.p.v. het delen van kennis binnen Joint Venture structuren, die in China vaak gebruikt worden.
Van angst naar ambitie
 
Een andere voorname zorg die recentelijk is gegroeid bij het Nederlandse bedrijfsleven over het zakenklimaat in China, is de geopolitiek. Nu China als ‘systeemrivaal’ is benoemd en de handelsoorlog tussen de V.S. en China niet over lijkt te waaien, wordt het lastiger voor Nederlandse bedrijven om een juiste afweging tussen politiek en zakendoen te maken.
 
Om dit onderwerp beter te belichten, schoof Ties Dams aan. Ties is geopolitiek strateeg, en schreef de eerste Nederlandstalige biografie over Xi Jinping, China’s machtigste leider sinds Mao. 
 
Ties geeft aan dat veel van de onzekerheid weggenomen kan worden als Nederland zich beter informeert over China. China heeft zich de afgelopen decennia snel ontwikkeld, en er is dringend behoefte aan up-to-date kennis over het huidige China. Ook is er behoefte aan nauwere samenwerking op Europees niveau. Alle EU lidstaten los van elkaar vallen in het niet naast kolos China, maar de EU als geheel kan zeker een vuist maken als dat nodig is.
 
Ties legt uit dat China lang positief tegen de EU aangekeken heeft, zowel naar de Unie als politiek geheel als naar de economie van de EU. Twee recente gebeurtenissen hebben daar afbreuk aan gedaan: de financiële crisis in 2008 heeft het Chinese beeld over de economie van de EU wezenlijk beïnvloedt, en Brexit heeft de perceptie over de goede politieke samenwerking aanzienlijk gekanteld. Hierdoor is China er vaster van overtuigd dat haar eigen éénpartijstelsel zo gek nog niet is.
 
Actuele ontwikkelingen veranderen de wereldorde
 
Andere zaken die werden besproken zijn het Belt and Road Initiative, in Nederland beter bekend als de Nieuwe Zijderoute. Dit megalomane project geeft goed aan wat China’s ambities op wereldniveau zijn. China is hard op weg om een nieuwe wereldmacht te worden, maar wil dit realiseren op een andere manier als de V.S. dat heeft gedaan.
 
China gebruikt haar groeiende economische en geopolitieke macht om haar eigen agenda te realiseren. Daar waar dit botst met Europese waarden zoals mensenrechten en gelijkwaardig handelen, zou de EU niet bang moeten zijn om het conflict aan te gaan, onderschrijven zowel Reinout als Ties.
 
De take-away boodschap die beide heren het publiek meegeven, is dat niemand afgeraden zou moeten worden om zaken te doen met China. Wanneer je als bedrijf jezelf goed blijft informeren, je intellectuele eigendom goed registreert volgens het Chinese recht, blijft China een enorme en kansrijke markt waar veel behoefte blijft aan Nederlandse kennis en technologie.

Export Café “Wat moeten we met China?” op 20 juni

Wat moeten we met China?

Over hoe Nederlandse bedrijven het beste met recente ontwikkelingen in China om kunnen gaan

De afgelopen twee jaar is de publieke opinie over China in het westen bijna geheel gedraaid. Van het land van kansen met een enorme potentiele afzetmarkt, is de beeldvorming omgeslagen naar een ‘systeemrivaal’ met een eigen agenda. Maar betekent dit dat je als Nederlands bedrijf dan maar niets meer met China te maken moet willen hebben? China blijft een interessante afzetmarkt, waar veel behoefte blijft bestaan aan Nederlandse producten en kennis.

De juiste afweging

De voornaamste zorgen over China anno 2019 zijn politiek, gegevensbescherming en intellectuele eigendom. Hoe bescherm je je kennis en gevoelige gegevens in een land waarvan men zegt dat de overheid overal oren en ogen heeft? Moet je wel zaken willen doen met een land dat democratie en vrijheid van meningsuiting niet hoog in het vaandel heeft staan? Hoe kunnen Nederlandse bedrijven een juiste afweging tussen politiek en zakendoen maken?

De visie van kenners

Berichtgeving in westerse media lijkt eerder sensatiegericht dan objectief. Daarom hebben we tijdens het derde Export Café in de WTC Business Club twee Nederlanders uitgenodigd die kennis van zaken op deze gebieden hebben. Zij zullen hun visie op recente ontwikkelingen geven tijdens een interactief vraaggesprek, waarin je als deelnemer ruim gelegenheid hebt om vragen te stellen. De discussie wordt geleid door Gabriéla Versteeg, die al ruim twintig jaar met en in China werkt.

Sprekers

Reinout van Malenstein is Senior Counsel bij een Chinees advocatenkantoor in Shanghai, waar hij bedrijven adviseert over o.a. het intellectuele eigendomsrecht. Reinout is benoemd tot National Vice-Chair van de Intellectual Property Working Group van de European Chamber of Commerce in China, en als IP expert voor de Europese Commissie. Hij is zowel in China als in Nederland afgestudeerd als meester in de rechten en heeft jarenlange ervaring met het adviseren van buitenlandse bedrijven in China.

Ties Dams is schrijver en strateeg. De Nieuwe Keizer, zijn biografie van China’s machtigste man sinds Mao, Xi Jinping, is een bestseller (Prometheus, 2018). Zijn adviespraktijk Aleph ontwikkelt geopolitieke strategie voor de overheid en het internationale bedrijfsleven. Hij studeerde politicologie, filosofie en economie in Utrecht, China en het Verenigd Koninkrijk. Ties treedt regelmatig op als geopolitiek expert op radio en televisie, onder andere bij Buitenhof, en doceert grand strategy aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schrijft momenteel aan zijn tweede boek, over de geopolitiek van Brussel in de eeuw van Beijing.

Gabriéla Versteeg is Business Advisor China en Indonesië voor Agriterra, dé Internationale specialist in coöperatieve ontwikkeling, waar zij landbouwcoöperaties adviseert en begeleid in de kennisoverdracht op bestuurlijk en bedrijfskundig gebied. Zij heeft de structuur en het klantportfolio in Sichuan en Chongqing opgezet en uitgerold, in samenwerking met de provinciale landbouwautoriteiten en het Nederlandse Postennetwerk. Zij is afgestudeerd in de Chinese taal & cultuur, in de management richting, en is al sinds begin jaren 90 werkzaam met/in China.

Wat moeten we met China?

Over hoe Nederlandse bedrijven het beste met recente ontwikkelingen in China om kunnen gaan

Interactief vraaggesprek met Ties Dams en Reinout van Malenstein onder moderatie van Gabriéla Versteeg

Donderdag 20 juni 2019

Locatie: WTC Arnhem Nijmegen in Arnhem
Ontvangst vanaf 16.30 uur
Aanvang presentatie 17.00 uur
Vermoedelijke eindtijd: ca. 19:30 uur

Wilt u aanwezig zijn bij het Eport Café op 20 juni? Stuur dan een e-mail naar info@wtcbusinessclub.nl met uw naam, telefoon en e-mail adres. Wij sturen u dan een bevestiging van deelname.

Wij hopen op uw aanwezigheid op 20 juni!

Graag tot dan!

Verslag bijeenkomst Brexit means Brexit

Brexit means Brexit

(and we are going to make a succes of it)

De afgelopen maanden is er veel nieuws geweest rond de Brexit: discussies, bijna-deals, amendementen en uitstel waren bijna aan de orde van de dag. Om deze ontwikkelingen in het juiste perspectief te zetten hebben we Sandy Snoecks van PIT Presentaties uit Gent (België) weer naar het WTC gehaald, om op onnavolgbare wijze orde in de chaos die Brexit heet te scheppen.

In de huidige vorm van de bijeenkomsten, onder de noemer ‘het EXPORT CAFÉ’, waren er niet alleen leden van de WTC BusinessClub aanwezig, maar ook bedrijven gelieerd aan Oost NL. De WTC BusinessClub is een samenwerking met Oost NL aangegaan en gezamenlijk geven wij vorm aan het Export Café. Zo bundelen WTC BC en Oost NL de krachten om zo gezamenlijk internationaal zakendoen breder onder de aandacht brengen en promoten.

Een feestdag

Terug naar Sandy, die al staat te trappelen om met ons te vieren. Wat? Het heugelijke feit dat het deze dag de Dag van Europa is. Op 9 mei 1950 werd namelijk de aanzet gegeven voor de eenwording van Europa, op een moment dat de Tweede Wereldoorlog nog vers in het geheugen lag. Een perfecte dag dus om de Brexit, de ontwikkelingen daarvan en de gevolgen te bespreken. Wordt het toch nog een feestje :-).

Bijzonder om te weten dat in 1950, bij die eerste aanzet, de Britten niet direct ja wilden zeggen, maar aangaven eerst eens aan te kijken of zij zich bij een gezamenlijk Europa wilden aansluiten. In 1961 pas gaven zij aan geïnteresseerd te zijn (want financieel voordeel) en in 1973 traden zij toe tot de Europese Gemeenschap. 
 Het lidmaatschap bleef echter vanaf het begin een omstreden kwestie in het Verenigd Koninkrijk zelf. Vanaf de toetreding bleef het land stelselmatig voor zichzelf uitzonderingen bedingen op Europese regelgeving, omdat ze zich tekortgedaan voelden met de regels die de EG haar leden oplegde. In 2015 resulteerde dit ongenoegen uiteindelijk in de leave (Johnson) – remain (Cameron) campagne en een referendum met een verdeeld resultaat:  

51,9% van de stemmers was voor de Brexit! Deze uitslag maakte dat Premier Cameron, die tegen de Brexit was, aftrad. Theresa May volgde hem in 2016 op. In haar speach sprak zij de woorden die wij vandaag al aanhaalden: Brexit means Brexit, als statement dat zij de uitslag van het referendeum zou respecteren, ondanks haar persoonlijke voorkeur om in de EG te blijven.  

Vanaf dat moment doet Theresa May er alles aan om goede afspraken te maken rond die gewenste Brexit. Want hoe onoverkomelijk een deal ook lijkt, een no-deal is het meest slechte scenario voor het Verenigd Koninkrijk en voor de Europese Gemeenschap. Ondanks haar inzet en onderhandelingen met de EG worden haar voorstellen steeds afgewezen: het Verenigd Koninkrijk wil zich – op dit moment – nog niet vastleggen met een deal. Dat betekent dat er nog een aantal mogelijkheden open zijn:

De Brexit gaat niet door
Het zou nog kunnen dat er een moment komt dat de regering van het Verenigd Koninkrijk terugkomt op haar besluit. Dan blijven zij gewoon lid van de EG en doen we net of het allemaal niet gebeurd is.

Er komt een deal. Ook dan zijn er verschillende modellen die kunnen worden ingezet:

Noors model:
Geen lid van de EU maar wel lid van de Europese markt

Zwitsers model:
Vrij handelsverdrag met 120 bilaterale akkoorden

Oekraïens model:
Associatieverdrag met economische, gerechtelijke en financiële hervormingen

Turks model:
Douane unie, geen tarieven op bepaalde goederen, zelfde externe tarieven als EU en controles aan de grens

Vrij handelsverdrag:
Ook kan er nog gekozen worden voor een vrij handelsverdrag, zoals er is met Canada en Zuid Korea. Hierbij is het nadeel dat er veel controles moeten worden gedaan bij in- en export, waardoor handel kan vertragen.

No deal
En dan is er dus nog dat meest slechte scenario: een no-deal, waarbij beide partijen zonder afspraken uit elkaar gaan en er dus grote onzekerheid zal zijn over de handelsmogelijkheden met het Verenigd Koninkrijk.

Al met al is het gerechtvaardigd te concluderen dat er in elk geval geen ‘easy way out’ is.

Wordt vervolgd…

Er was genoeg stof tot nadenken en napraten bij de borrel. Nu wachten we af, tot 31 mei 2019 om 24:00 heeft het Verenigd Koninkrijk de tijd om met een deal een “zachte” Brexit te bereiken. Daarna wordt het spannend. We sluiten niet uit dat we Sandy op termijn nog een keer moeten vragen om de nieuwe ontwikkelingen weer voor ons te duiden…

Voor wie geïnteresseerd is in statistieken, geven we nog even een site die veel informatie geeft: https://atlas.media.mit.edu/nl/

Bijeenkomst “Brexit means Brexit!”

Brexit means Brexit

(and we are going to make a succes of it)

“Brexit means Brexit and we are going to make a success of it”. Met deze gevleugelde woorden sprak de Britse eerste minister Theresa May het volk toe in de zomer van 2016. Bijna drie jaar later valt er – op zijn zachts gezegd – nog niet veel van dat succes te merken. Het land is nog steeds verdeeld over de vraag of het land uit de EU moet en hoe dat moet. Chaos en tragiek kenmerken de moeilijke scheiding tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. En uitstelgedrag, want de Brexit zal allicht niet voor 31 oktober 2019 plaatsvinden. Of toch wel? 

Tijd voor opheldering. Sandy Snoeck van PIT komt opnieuw naar Arnhem. Ze schetst de hoofdrolspelers van de Brexit saga en het hobbelig parcours dat ze samen aflegden. We werpen een blik op de verschillende scenario’s die de onderhandelaars uit hun hoed kunnen toveren: een harde of een zachte Brexit. Of stevenen we af op een ‘no deal’ of misschien zelfs helemaal geen Brexit? Tenslotte bekijken we de gevolgen voor alle mensen achter de schermen, zijnde burgers en ondernemingen.   

Sandy is al vaker als gastspreker bij een bijeenkomst van de WTC Business Club geweest en telkens hebben de aanwezigen ademloos geluisterd naar haar heldere uiteenzettingen van complexe zaken. Samen met haar interactieve presentatie maakt zij de de complexiteit van het Brexit-dossier behapbaar. De presentatie over de Brexit wordt door Sandy – uiteraard – met de nodige pit gebracht. 

Brexit means Brexit

(and we are goinig to make a succes of it)

Lezing door Sandy Snoeck van PIT
Donderdag 9 mei 2019

Locatie: WTC Arnhem Nijmegen in Arnhem
Ontvangst vanaf 16.30 uur
Aanvang presentatie 17.00 uur
Vermoedelijke eindtijd: ca. 19:30 uur

Stuur een mail naar info@wtcbusinessclub.nl als u hierbij aanwezig wilt zijn.

Inspirerende middag over handelen met Canada

Handel met Canada
en de voordelen van CETA

Op 28 maart zat een grote groep geïnteresseerde ondernemers klaar om alle informatie over hoe zaken te doen met Canada in zich op te nemen. Nadat OostNL de middag had geopend, was het woord aan Sabine Nölke, de Ambassadeur van Canada. Zij vertelde over de lange geschiedenis van de relatie tussen Canada en Nederland en dat Nederland één van de grootste handelspartners van Canada is. Die banden wil Canada graag blijven versterken, zoals zij ook al heel lang doen met andere partners. Zij zijn niet voor niets “the most globally connected country with the world”, zoals Sabine Nölke het zo mooi verwoordde.

Gé Kuijpers van het Ministerie van Buitenlandse zaken gaf daarna informatie over het handelsverdrag (CETA) tussen de Europese Unie en Canada en de voordelen die dit handelsverdrag biedt aan Nederlandse ondernemers. Denk aan een aanzienlijke verlaging van importheffingen, verbeterde toegang tot de Canadese markt voor dienstverleners en overheidsaanbestedingen en het afschaffen van onnodige controles aan de grens. Allemaal zaken die de handel met Canada vanuit de Europese Unie eenvoudiger maken.

Daarmee is dus het handelen met Canada vereenvoudigd. Toch moet er met een aantal dingen rekening worden gehouden, zoals Maurice Hoendervangers van QPS Evaluation Services Inc. vertelde. Zo is het belangrijk dat producten die naar Canada worden geëxporteerd zijn getest en gecertificeerd voor gebruik op de Canadese markt.

“Canada is open for business”. Die houding maakt Canada een prettig land om zaken mee te doen. Andrew Frei van Dale & Lessman vertelt over die houding en aan welke regels en wetgeving men zich desondanks moet houden. En welke uitdagingen ondernemers tegenkomen. We noemen als voorbeeld het elektronisch overboeken van betalingen zonder veel extra kosten, wat bij ons gemeengoed is maar in Canada niet altijd even eenvoudig gaat.

Om te zien wat de aanwezigen nu eigenlijk wisten van Canada, testte Melanie ter Meulen van de Ambassade van Canada hen op hun kennis van het land. Met een leuk en leerzaam vragenspel wist zij de toehoorders te verrassen en wijzer te maken. Voor degene met de meeste goede antwoorden was er uiteraard een leuk Canadees presentje. Na deze vragenronde gaf Melanie een aantal kengetallen met betrekking tot de Canadese economie en import & export.

Aan het einde van de middag was er gelegenheid om vragen te stellen aan een panel waarin Gé Kuijpers, Maurice Hoendervangers, Andrew Frei en Melanie ter Meulen zitting namen. Er werd gretig gebruik gemaakt van die mogelijkheid. Deze vragenronde maakte zoveel los dat er tijdens de afsluitende borrel nog lang nagepraat werd door de enthousiaste – en op sommige gebieden nog wat sceptische – aanwezigen. Al met al was het een boeiende middag.

Handelen met Canada

Handel met Canada
en de voordelen van CETA

Op 28 maart hebben we een bijzondere middag gepland, met als thema “Handel met Canada en de voordelen van CETA”. In samenwerking met de Canadese Ambassade krijgt u meer info over Canada en het handelsverdrag (CETA) tussen de Europese Unie (EU), de landen van de EU en Canada.

Het handelsverdrag CETA biedt Nederlandse ondernemers vele voordelen, waaronder een aanzienlijke verlaging van importheffingen, verbeterde toegang tot de Canadese markt voor dienstverleners en overheidsaanbestedingen en het afschaffen van onnodige controles aan de grens. CETA draagt zo bij aan het makkelijker en goedkoper maken van handelen met Canada.

CETA biedt kansen voor verschillende sectoren waarvoor het voorheen moeilijk was om voet aan Canadese grond te krijgen. De informatie die u op deze bijeenkomst krijgt kan interessant zijn wanneer u nu al zakelijke banden heeft met Canada of die op termijn wilt opstarten.

Programma

De middag start om 13:30 uur en duurt tot ca. 17:00 uur, met aansluitend een netwerkborrel.
Locatie is WTC Arnhem Nijmegen.

Het programma van de middag ziet er als volgt uit:

  • Welkom – Ambassadeur van Canada Sabine Nölke
  • Overzicht van CETA en de voordelen ervan – Thomas Nauta, Senior BeleidsmedewerkerMinisterie van Buitenlandse Zaken
  • Ervaringen met CETA
    • QPS, Maurice Hoendervangers
    • Dale Lessmann, Andrew Frei
  • Investering in Canada – Ambassade van Canada, Melanie ter Meulen 

De middag wordt gemodereerd door Fons de Zeeuw, Manager International Oost NL.

Export Cafés

Deze bijeenkomst is de eerste in een serie Export Cafés, die tweemaandelijks vanuit het GO4EXPORT programma zullen worden georganiseerd in het WTC. GO4EXPORT helpt ondernemers bij internationaal ondernemen in Gelderland en Overijssel.
Laat u informeren over de mogelijkheden van handel met Canada en de voordelen van CETA en kom naar de bijeenkomst op 28 maart. Schrijf u in met de knoppen hieronder!

Handel met Canada en de voordelen van CETA
Donderdag 28 maart 2019

Locatie: WTC Arnhem Nijmegen
Aanvang 13.30 uur
Vermoedelijke eindtijd: ca. 17:00 uur met aansluitend een netwerkborrel

Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@wtcbusinessclub.nl. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.

Yalp, a new way to play

Ben Admiraal, de man die in 2016 de WTC Export Award mocht ontvangen voor zijn bedrijf Yalp, deed maandagavond aan een groep geïnteresseerde WTC leden uit de doeken hoe de weg naar dat succes tot stand is gekomen.

Ben begint met het tonen van de foto waarbij hij de WTC Export Award heeft ontvangen en hij in de lucht springt van blijdschap. “Die foto, daar zit een verhaal achter. Ik was echt extreem blij met deze prijs. En dat komt omdat ik hiervoor genomineerd was voor de titel ‘zakenman van Twente’. Ik was trots op die nominatie, maar ben het helaas niet geworden. De prijs ging naar een internetbureau in Enschede. Voor mij was het niet winnen van die titel een kleine teleurstelling, voor mijn zoon van toen 12 jaar oud was het onbegrijpelijk. Nog hoor ik hem zeggen ‘Maar pap, speeltoestellen zijn toch veel leuker dan ICT?’. Uiteraard geef ik hem daarin gelijk!”

Een nieuw begin

“Speeltoestellen werden in 1999 in mijn leven geïntroduceerd. Ik had – na bedrijfskunde gestudeerd te hebben aan de TU in Twente – al weer 10 jaar gewerkt bij AquaPlus en zat tijdens een zomervakantie met mijn vrouw op een terras, lekker met een glas wijn te filosoferen over de toekomst. En toen de vraag kwam “waar zie je jezelf over 10 jaar? Werk je dan nog steeds bij AquaPlus? Of zie je jezelf dan iets anders doen?” moest ik erkennen dat ik mezelf dan meer zag werken in een eigen bedrijf. Wat en hoe precies was me op dat moment nog onduidelijk, maar het betekende wel dat ik na die vakantie actief op zoek ging naar iets waar ik mijn toekomst mee zou kunnen invullen en waar ik mijn passie en energie in kon leggen. En op dat moment kwam er een speeltoestellenbedrijf op mijn pad…”

Prettige overname

Bij het bedrijf werkten destijds 3 monteurs en een verkoper. Speeltoestellen werden ingekocht en verhandeld binnen Nederland. “Het gesprek dat ik met de eigenaar had was prettig, er was een duidelijke klik en ik had geen enkele twijfel dat dit bedrijf voor mij alle mogelijkheden bood om er mijn eigen draai aan te geven. En vanaf de eerste dag voelde het ook als iets van mezelf, ik ben er geen dag met tegenzin naartoe gegaan.

Het bedrijf is sinds de overname wel veranderd. De grootste verandering is de naam: Yalp. Ontstaan bij een brainstormsessie, waar we met z’n allen bij elkaar zaten om een nieuwe naam te bedenken. Een van ons was aan het krabbelen op een papiertje en deed de suggestie ‘Yalp’. Onze reactie: Huh? Waar staat dat voor dan. Eenvoudig, Yalp is het omgekeerde van Play. En ineens was het er. Wij waren Yalp. Natuurlijk moest ik dat ook aan de monteurs vertellen. Ik kan je zeggen dat hun reactie niet veel anders was dan die in de brainstormsessie, namelijk ‘Huh?’. Maar ook daar, na uitleg, geen enkele twijfel dat dat de naam was waarmee we vanaf dan verder zouden gaan.”

Fun en plezier

“De naam Yalp geeft je direct een soort vrolijk gevoel. En dat is dan ook de basis van ons bedrijf: fun en plezier. Daarmee proberen we mensen, kinderen en volwassenen, aan te zetten tot spelen en bewegen. Onze markten bevinden zich bij gemeenten, recreatiesport en zorg. In die laatste tak staat beweging en balans bij ouderen centraal. Wij zien dat juist die ouderen veel profijt kunnen hebben bij een beter gevoel voor evenwicht en dat zij daardoor langer in staat zijn mee te doen in de maatschappij. Dit is nog wel in het beginstadium, maar we hebben al wel een samenwerking met Olga Commandeur en de ‘beweegtuinen’ die her en der in het land gecreëerd worden.

Interactief als alternatief voor gamen

Het meest trots zijn we op dit moment op de nieuwe interactieve speeltoestellen die we hebben ontwikkeld. Kinderen zitten steeds vaker alleen maar achter de computer om games te spelen, met anderen, tegen anderen, op verschillende niveaus en met veel uitdaging. Dat ‘gamen’ wilden wij naar de buitenruimte brengen. Om de concurrentie aan te kunnen gaan met computerspellen als bijvoorbeeld Fifa (een voetbalgame) moesten we die speeltoestellen natuurlijk anders maken, verrassender. Dat hebben we gedaan met onze interactieve speeltoestellen. Hoe zulke speeltoestellen werken laat een filmpje het beste zien.

Export en Big Data

De nieuwe speeltoestellen maken wel dat we als bedrijf een andere rol krijgen. Waren we vroeger dealer, nu zijn we ontwikkelaar van speeltoestellen. En sinds 2012 exporteren we die interactieve speeltoestellen over de hele wereld, op dit moment al in 28 landen. Waar ze staan kun je precies zien op onze interactieve site. En allemaal zijn ze verbonden met het internet. Daardoor kun je precies zien hoeveel spelers er op dat moment bezig zijn. Die gegevens zijn natuurlijk leuk voor ons om te zien hoe goed de toestellen gebruikt worden. Maar nog veel spannender is het om inzicht te krijgen in welke spellen het meest worden gekozen om te spelen, de tijdsduur van een spel en door de data kunnen we heel snel zien of er een servicebehoefte is aan een van de toestellen, een essentieel onderdeel van ons product. We kunnen zo bijvoorbeeld proactief reageren naar de klant. Met onze Big Data hebben we een voorsprong op andere aanbieders. En die voorsprong is de beste bescherming van de Yalp producten!

Distributie

Voor wat betreft distributie doen we zaken met distributeurs, maar hebben ook contacten met directe klanten. In China bijvoorbeeld hebben we een perfecte distributeur. Maar in Duitsland gaan we zelf de markt op. Voor ons in dit stadium essentieel, omdat we zo een hoop feedback krijgen van de klanten en gebruikers van de speeltoestellen. Daarmee kunnen we de producten in de toekomst nog beter aanpassen op de wensen uit de markt. Want we staan zeker niet stil in de ontwikkeling van nog meer interactieve speeltoestellen.”

Het was een mooie inspirerende avond en we danken Ben Admiraal voor zijn tijd en energie. Wij zijn vanavond allemaal weer een beetje kind geworden en willen het liefst direct met zo’n interactief speeltoestel aan de slag.

Plezier als businessmodel

Yalp deelt haar ervaringen over internationaal zakendoen

De zomer komt weer langzaam tot bedaren, vakanties zijn afgerond en we gaan weer terug in het vertrouwde werkritme. Tenminste: wanneer u niet naar onze bijeenkomst op 10 september komt. Komt u wel, dan garanderen we u een speelse bijeenkomst, want dan neemt Ben Admiraal van YALP, het bedrijf dat van spelen zijn Core Business heeft gemaakt, u mee langs het pad dat zij hebben bewandeld in het zoeken en vinden van geschikte distributiekanalen voor de verschillende landen waar zij zaken mee doen.

YALP
Bij Yalp worden bijzondere sport- en speeltoestellen voor de buitenruimte ontwikkeld en geproduceerd én verkocht over de hele wereld. Dat doen zij vanuit één basisgedachte: buiten spelen moet leuk zijn! Zó leuk, dat kinderen vanzelf achter de computer weg willen en buiten met andere kinderen willen spelen.

Bij Yalp zijn ze er van overtuigd dat alles wat je met plezier doet, een succes kan worden. Dat geldt voor kinderen, maar ook voor de mensen binnen Yalp. Met plezier gaat het werk vanzelf. Bij Yalp geloven ze zelfs zo sterk in de kracht van spelen, dat dat in de naam terug te vinden is. Want had u al gezien dat Yalp het omgekeerde van ‘Play’ is?

de interactieve speeltoestellen van Yalp

Internationaal succes

Aan de basis van het internationale succes van Yalp ligt een heldere filosofie. Ben Admiraal vertelt u er alles over. En over de eer die Yalp te beurt is gevallen in 2016, toen ze de Export Award Oost-Nederland ontvingen. Een award die jaarlijks uitgereikt word door het World Trade Center Twente en het World Trade Center Arnhem-Nijmegen, aan een bedrijf of organisatie in Oost-Nederland, dat zich heeft onderscheiden op het gebied van internationalisering.

Komt u naar deze speelse en inspirerende bijeenkomst? Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@wtcbusinessclub.nl.

Cryptocurrency: vloek of zegen voor onze economie?

Sandy Snoeck
komt terug voor weer een boeiende presentatie

In 2017 hebben we twee keer ademloos geluisterd naar Sandy Snoeck, die verhelderende presentaties gaf over de Brexit en over de vluchtelingencrisis. En omdat Sandy zo’n begenadigd spreker is, aan wiens lippen wij hangen, hebben wij haar nogmaals gevraagd een actueel onderwerp aan ons uit te leggen en te duiden hoe we daar mee om moeten gaan. Deze keer zal zij een verhandeling geven over Cryptocurrencies.

Bitcoin, Ethereum en Ripple

Bitcoin, Ethereum en Ripple: het zijn maar enkele van de vele cryptovaluta die momenteel in omloop zijn. Deze digitale munten zijn aan een ware opmars bezig, niet toevallig sinds het uitbreken van de economische crisis in 2008. Toen kreeg het vertrouwen in overheden en banken een deuk en zochten mensen naar alternatieve geldstelsels. Wat betekent dat nu?

In deze interactieve lezing bespreekt Sandy Snoeck het ontstaan en de werking van cryptovaluta. Begrippen als blockchain en mining worden visueel voorgesteld en helder uitgelegd. We zoomen in op een aantal bekende voorbeelden van cryptovaluta en hun wisselende waarde. Is het nu net wel of niet interessant om te investeren in cryptovaluta? We bespreken de voor- en nadelen en bekijken de economische en sociale effecten van deze munten.

Sandy Snoeck verzorgde voor Europahuis Ryckevelde in 2017 al twee keer een lezing voor de WTC Business Club, rond de Brexit en de vluchtelingencrisis. Deze lezing geeft ze vanuit haar eigen bedrijf: PIT – people in training. Sandy werkt thema’s op maat uit en wil complexe zaken behapbaar toelichten. En dat doet ze uiteraard met de nodige pit.

Vluchtelingen: wat nu?

Europahuis Ryckevelde
komt terug voor weer een boeiende presentatie

Weet u het nog? In het voorjaar van 2017 hebben we ademloos geluisterd naar Sandy Snoeck van Europahuis Ryckevelde uit Brugge, België, die een verhelderende presentatie gaf over de Brexit. (Weet u het niet, kijk dan hier voor het verslag van die presentatie). Mede door haar duiding van de gevolgen van de Brexit, en een uitleg over hoe de samenwerking in Europa in het verleden is ontstaan, hebben velen van ons met een andere blik gekeken naar de ontwikkelingen rond die Brexit. En nog, want de procedures die het Verenigd Koninkrijk moet doorlopen om zich los te maken van de Europese samenwerking zijn nog volop in gang.

Destijds al werd ons gevraagd of we Sandy nog een keer konden uitnodigen naar de WTC Business Club te komen. En omdat Europahuis nog veel meer presentaties geeft die duiding geven aan wat er speelt in Europa, en die voor ondernemers die zich bezighouden met International Business belangrijk zijn om te kennen, hebben we Sandy gevraagd weer naar Arnhem te komen. Helaas lukt dat niet op de geplande datum 10 oktober, maar wij willen Sandy zo graag weerzien – en we nemen aan u ook – dat we deze bijeenkomst verplaatst hebben naar maandag 16 oktober, maar nu als middagsessie.

Vluchtelingencrisis
Deze keer zal Sandy een presentatie geven over de vluchtelingencrisis: Europa kampt op dit moment met de grootste vluchtelingencrisis sinds WOII. Om hoeveel mensen gaat dat nu eigenlijk, op welke manier komen mensen naar Europa en welke hindernissen ervaren zij daarbij.

Eenmaal in Europa proberen zowel de lidstaten als de EU zelf deze crisis het hoofd te bieden. We kijken naar de Europese regels die er bestaan rond asielbeleid, en botsen al snel op de tekortkomingen van dat beleid. De vluchtelingencrisis zoals die zich vanaf 2015 voltrok kon niet bestreden worden met de beperkte regels op Europees niveau. Crisismaatregelen werden genomen, waaronder de EU-Turkije deal. Maar ook de lidstaten namen het heft in eigen handen door vluchtelingen door te sturen, opnieuw grenscontroles uit te voeren en muren te bouwen. Wat is de impact van de beslissing van een land op de buurlanden en hoe probeert de EU toch een gemeenschappelijk beleid vorm te geven?

Tenslotte zoomen we in op de kansen op de arbeidsmarkt en de verschillen in beleid tussen de EU-lidstaten.

Sandy bespreekt de vluchtelingenproblematiek in Europa op een interactieve manier, doorspekt met weetjes, sprekende beelden en voorbeelden. Er is voldoende ruimte om mee te praten en vragen te stellen.

Europahuis Ryckevelde

Europahuis Ryckevelde vertaalt moeilijke Europese thema’s naar verschillende groepen geïnteresseerden en zet mensen via campagnes en projecten aan tot participatie.

Vluchtelingencrisis: wat nu?

Lezing door Europahuis Ryckevelde uit Brugge, België

Maandag 16 oktober 2017

Locatie: WTC Arnhem Nijmegen in Arnhem
Ontvangst vanaf 16.30 uur
Aanvang presentatie 17.00 uur
Vermoedelijke eindtijd: ca. 19:30 uur

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar info@wtcbusinessclub.nl. Na aanmelding krijgt u een bevestiging.