Ontwikkelingen in India en China: Wonen, werken en zakelijke kansen

Bij veel ondernemers leeft de wens om eens handel te drijven met het buitenland. Dat kan binnen Europa zijn, maar er zijn ook gebieden verder weg die meer en meer onze interesse hebben. Zo zijn India en China landen die momenteel een enorme ontwikkeling doormaken en die daarom interessant kunnen zijn voor ondernemers. Om de kansen en mogelijkheden in deze gebieden te verkennen, werd op woensdag 13 november in het WTC Arnhem-Nijmegen een Export Café georganiseerd door Oost NL, met als onderwerp ‘Ontwikkelingen in India en China: Wonen, werken en zakelijke kansen’.

Stormachtige groei

Sinds 2001 golden de zogenoemde BRIC-landen, waaronder India en China, als dé grote beloften voor de wereldeconomie. Ze groeiden stormachtig en wereldwijd probeerden bedrijven en investeerders hierop in te spelen. Bijna twintig jaar na de introductie van de term ‘BRIC’ is er veel veranderd in al deze landen. Het groeitempo in beide landen zwakt af, maar blijft sterker groeien dan in andere landen. Beide landen bieden daarom mooie kansen voor Nederlandse ondernemers.

Day Odathekal over zakendoen met India

India als opkomend land

Ajay Odathekal is Chief Representatives van de Netherlands Business Support Offices (NBSO) in Hyderabad in India. Vanuit het NBSO, dat MKB bedrijven assisteert en ondersteunt bij internationalisering, kan hij zorgen voor contacten met de ambassade en met zijn netwerk in Indiase steden. Zo zorgt het NBSO ervoor dat Nederlandse bedrijven met een warm contact de markt in India kunnen betreden. 

Ajay vertelt: “India kent van oorsprong een gesloten economie, waarbij slechts 10% van de bedrijven in buitenlandse handen was of werd geleid door een buitenlander. Pas in 2014 heeft de rechtse regering die toen zitting nam de economie een flinke impuls gegeven. Hierdoor kwam er meer ruimte voor buitenlandse ondernemers. Wat de entree wat lastiger maakt is dat ieder gebied een andere belastingstructuur heeft. Niet voor niets zegt men van India wel eens dat het niet één land is maar “a thousand countries”. Dat verklaart direct waarom de verschillen tussen steden en andere gebieden zo groot is. Taal, niveau, cultuur en gebruiken zijn – net als die belastingen – overal anders.

India kent momenteel een redelijk stabiele economische intentie. Daarnaast kent men een “Relation Based Economie”, men hecht veel waarde aan langlopende relaties. Die houding maakt dat het in India relatief zeker is om een joint venture aan te gaan met een lokale ondernemer. De markt is op die manier ook beter te bereiken, daar de lokale ondernemer bekend is met de manier waarop zaken in zijn regio gedaan worden. Lokale netwerken zijn cruciaal bij zaken doen met India. Dat is ook waarom we veel Nederlandse bedrijven zien die worden gerund door Indiërs.”

Fons Lamboo over zakendoen met China

China en haar mogelijkheden

Fons Lamboo is ook Chief Representatives van de Netherlands Business Support Offices, net als Ajay. Fons werkt echter vanuit Wuhan in China, maar zijn werkzaamheden voor het NBSO behelzen hetzelfde: MKB ondernemers ondersteunen in het betreden van de Chinese markt.

“In China is momenteel heel veel welvaart”, vertelt Fons. “Het gaat er zo goed en je ziet zoveel dure auto’s in het straatbeeld, dat we wel eens gekscherend zeggen dat de Porsche de Daf van China is geworden. Het laat in ieder geval goed zien hoe het land er economisch voorstaat. China kent een hoog technologisch niveau. Industrie is gemoderniseerd. Daarbij wil men hier graag zelfvoorzienend zijn en niet afhankelijk van buitenlanders. Men wil bij voorkeur alles in China zelf organiseren. Het beeld dat Chinezen hebben van de kwaliteit van producten is aan het verschuiven. Was ooit alles dat uit het buitenland kwam het summum, men begint nu meer eigen producten met een hoge kwaliteit te labelen en te waarderen.

Wil je in China de markt betreden, dan is een goede voorbereiding noodzakelijk. Een verkenningsbezoek aan het land is zeker aan te raden. Ook een verkenning naar de naam van het product hoort daarbij: de Chinezen kijken altijd naar de Chinese versie van de naam. Een zorgvuldige vertaling en onderzoeken of daar geen vreemde associaties bij gedacht worden is een must. En dan is er nog de bescherming. Van product en naam. En dat is in China een lastig item. Het copyright dat wij kennen wordt daar vaak uitgelegd als het “right to copy”. Wij adviseren dan ook goed te kijken naar de “first to file” mogelijkheid. In China wordt bij een rechtszaak vaak gekeken naar de partij die het eerste iets heeft vastgelegd (file). Daar wordt dan de bescherming aan gegeven.”

Chinezen zijn de afgelopen jaren gegroeid. Ze zijn moderner, professionele en kritischer geworden. Ze zoeken naar mogelijkheden. Tegenwoordig niet alleen meer in de gebieden in het oosten van het land (de oostkust van Hongkong tot aan Peking) maar bedrijven trekken ook meer naar gebieden en steden in het binnenland. Zoals Wuhan, een moderne, bruisende stad met heel veel studenten die men graag voor de regio wil behouden. Een ideaal gebied voor nieuwe ondernemers om zaken mee te doen.

Na afloop nog even gezellig napraten in The Green | WTC Arnhem Nijmegen

Het was een leerzame en inspirerende middag. We zien u graag een volgende keer bij het Export Café!Graag tot dan!  

Met vriendelijke groeten,

Word Trade Center Business Club Arnhem Nijmegen

Joyce Leeftink Saviëlle Roemeling
Voorzitter Bestuurslid