Geen bijeenkomsten tot 1 juni 2020

Als gevolg van de uitbraak van het Covid-19 virus en de maatregelen die door het RIVM en onze regering zijn genomen, kunnen de geplande bijeenkomsten van het Export Café tot 1 juni niet doorgaan. Rond 1 juni brengen we u graag op de hoogte van hoe we in de periode daarna de activiteiten weer oppakken, als dat vanuit het RIVM verantwoord wordt geacht.

Wij staan achter de besluiten die in verband met de uitbraak van het Covid-19 virus worden genomen. Mocht u vragen omtrent het Covid-19 virus hebben, kunt u de website van het RIVM raadplegen of de Q&A van de Rijksoverheid.

Uiteraard hopen we u na 1 juni weer te mogen begroeten bij een Export Café in de WTC Business Club Arnhem Nijmegen.

Tot dan wensen wij u veel gezondheid.