Verslag bijeenkomst Economische weerbaarheid in de handelsrelatie met China

Woensdag 8 november stond de WTC Business Club Arnhem Nijmegen in het teken van de handelsrelatie met China. Daarbij was het speerpunt de economische weerbaarheid van Nederlandse bedrijven en overheid in relatie tot zakendoen met China. Bedrijven zijn de laatste jaren voorzichtiger geworden in het zakendoen met China. De geopolitieke situatie is daar onder andere debet aan en brengt risico’s met zich mee. Dat is dan ook de reden dat er een nieuwe beleidslijn is opgesteld voor handelen met China: Open waar het kan, beschermen waar het moet. Alleen door op die manier kritisch te kijken naar iedere samenwerking met China kunnen we ons intellectuele eigendom beschermen en zorgen we ervoor dat onze concurrentiepositie niet ondermijnd wordt.

Een van de gevolgen van deze nieuwe opstelling is dat er door de verschillende partijen meer wordt ingezet op samenwerking binnen een specifieke sector. Hierdoor zijn risico’s beter te definiëren en te monitoren en kan specifiekere bescherming worden verzorgd.

De overheid zorgt daarbij voor beleidsinitiatieven, zoals bijvoorbeeld het opstelleen van de grondstoffenstrategie, om de leveringszekerheid kritieke grondstoffen te vergroten. Ook zorgt zij voor wetgeving en adviseert ondernemers en andere (handels)partijen hoe om te gaan met China. Daarvoor kunnen ondernemers informatie opvragen bij het ondernemersloket, het kennisloket en het veiligheidsloket.

Europa is zich meer bewust dat zij een actievere rol moeten innemen en niet allen vraag moeten sturen maar ook het aanbod.

Als bedrijf kun je natuurlijk ook zelf bijdragen aan het zo risicoloos mogelijk samenwerken met China. Belangrijk daarbij is de dreigingen te kennen. De Nederlandse overheid is daarbij een waardevolle informatiebron. Daarnaast is het belangrijk te weten wat belangrijk is om te beschermen: “identificeer je kroonjuwelen” en bepaal hoe je die op de beste wijze kunt beschermen. Als laatste dien je ook jezelf te beschermen, in het buitenland en in eigen land.

Innovatie in Arnhem

Twee innovatie Arnhemse bedrijven hebben ervaring in samenwerken met China. Nedstack, een spinn-off van Akzo, ontwikkelt en produceert brandstofceloplossingen voor toepassingen met een hoog vermogen, zoals de scheepvaart, industrie en grootschalige ‘off-grid’ toepassingen, zoals evenementen. Europa is er veel aan gelegen is om de innovatiekracht en werkgelegenheid op waterstofgebied in Europa te behouden, en niet te verliezen aan andere delen van de wereld, zoals dit wel bij andere transities is gebeurd. Nedstack heeft hierop ingespeeld en een aanvraag voor financiering ingediend onder het IPCEI-programma; Important Projects Common European Interest van de Europese Commissie. De IPCEI biedt bedrijven de mogelijkheid op financiële steun van hun eigen overheid voor doorbraakprojecten die bijdragen aan het concurrentievermogen van Europa. Nedstack maakt ook gebruik van de Net Zero Industrie Act, die het concurrentievermogen van de productie van zero emissietechnologieën moet versterken. In de NZIA is genoemd dat de productie van brandstofcellen belangrijk is voor de toekomst.

Het tweede bedrijf is ElaadNL. Dit kennis- en innovatiecentrum onderzoekt en test het slim en duurzaam opladen van elektrische voertuigen. ElaadNL is een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse Netbeheerders. Door hun onderlinge betrokkenheid bij ElaadNL bereiden de netbeheerders zich voor op een toekomst met elektrisch rijden en duurzaam opladen.

Samen met fabrikanten van over de hele wereld testen zij de nieuwste technieken voor het opladen van elektrische auto’s, trucks en bussen en onderzoeken de bijbehorende laadinfrastructuur en hoe deze slim in te passen in het stroomnet.

De kritische punten voor ElaadNL in samenwerken met China zijn niet alleen gelegen op het gebied van technologiebescherming maar ook op het beschermen van de data die via de laadpalen wordt verzameld. Alleen door in contact te blijven en te zoeken naar de juiste partners kun je de risico’s in zakendoen met China zo klein mogelijk houden.

Oost NL

Fons de Zeeuw van Oost NL modereerde de bijeenkomst. Oost NL ondersteunt bedrijven met het opzetten van innovatieve clusters waarin bedrijven en universiteiten gestimuleerd worden om samen te werken.

Hieronder een aantal onderwerpen met links naar websites die meer informatie geven.

Moderator:
Fons de Zeeuw, directeur International Oost NL

Sprekers:
Jaron Haas, Clusterleider Economische Veiligheid, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Leonoor van Munster, Senior Policy Coördinator, Ministerie van Buitenlandse Zaken
Roel van de Pas, Vice President Strategy & Industralization, Nedstack Fuel Cell Technology
Baerte de Brey, Chief International Officer, ElaadNL