Verslag bijeenkomst Brexit means Brexit

Brexit means Brexit

(and we are going to make a succes of it)

De afgelopen maanden is er veel nieuws geweest rond de Brexit: discussies, bijna-deals, amendementen en uitstel waren bijna aan de orde van de dag. Om deze ontwikkelingen in het juiste perspectief te zetten hebben we Sandy Snoecks van PIT Presentaties uit Gent (België) weer naar het WTC gehaald, om op onnavolgbare wijze orde in de chaos die Brexit heet te scheppen.

In de huidige vorm van de bijeenkomsten, onder de noemer ‘het EXPORT CAFÉ’, waren er niet alleen leden van de WTC BusinessClub aanwezig, maar ook bedrijven gelieerd aan Oost NL. De WTC BusinessClub is een samenwerking met Oost NL aangegaan en gezamenlijk geven wij vorm aan het Export Café. Zo bundelen WTC BC en Oost NL de krachten om zo gezamenlijk internationaal zakendoen breder onder de aandacht brengen en promoten.

Een feestdag

Terug naar Sandy, die al staat te trappelen om met ons te vieren. Wat? Het heugelijke feit dat het deze dag de Dag van Europa is. Op 9 mei 1950 werd namelijk de aanzet gegeven voor de eenwording van Europa, op een moment dat de Tweede Wereldoorlog nog vers in het geheugen lag. Een perfecte dag dus om de Brexit, de ontwikkelingen daarvan en de gevolgen te bespreken. Wordt het toch nog een feestje :-).

Bijzonder om te weten dat in 1950, bij die eerste aanzet, de Britten niet direct ja wilden zeggen, maar aangaven eerst eens aan te kijken of zij zich bij een gezamenlijk Europa wilden aansluiten. In 1961 pas gaven zij aan geïnteresseerd te zijn (want financieel voordeel) en in 1973 traden zij toe tot de Europese Gemeenschap. 
 Het lidmaatschap bleef echter vanaf het begin een omstreden kwestie in het Verenigd Koninkrijk zelf. Vanaf de toetreding bleef het land stelselmatig voor zichzelf uitzonderingen bedingen op Europese regelgeving, omdat ze zich tekortgedaan voelden met de regels die de EG haar leden oplegde. In 2015 resulteerde dit ongenoegen uiteindelijk in de leave (Johnson) – remain (Cameron) campagne en een referendum met een verdeeld resultaat:  

51,9% van de stemmers was voor de Brexit! Deze uitslag maakte dat Premier Cameron, die tegen de Brexit was, aftrad. Theresa May volgde hem in 2016 op. In haar speach sprak zij de woorden die wij vandaag al aanhaalden: Brexit means Brexit, als statement dat zij de uitslag van het referendeum zou respecteren, ondanks haar persoonlijke voorkeur om in de EG te blijven.  

Vanaf dat moment doet Theresa May er alles aan om goede afspraken te maken rond die gewenste Brexit. Want hoe onoverkomelijk een deal ook lijkt, een no-deal is het meest slechte scenario voor het Verenigd Koninkrijk en voor de Europese Gemeenschap. Ondanks haar inzet en onderhandelingen met de EG worden haar voorstellen steeds afgewezen: het Verenigd Koninkrijk wil zich – op dit moment – nog niet vastleggen met een deal. Dat betekent dat er nog een aantal mogelijkheden open zijn:

De Brexit gaat niet door
Het zou nog kunnen dat er een moment komt dat de regering van het Verenigd Koninkrijk terugkomt op haar besluit. Dan blijven zij gewoon lid van de EG en doen we net of het allemaal niet gebeurd is.

Er komt een deal. Ook dan zijn er verschillende modellen die kunnen worden ingezet:

Noors model:
Geen lid van de EU maar wel lid van de Europese markt

Zwitsers model:
Vrij handelsverdrag met 120 bilaterale akkoorden

Oekraïens model:
Associatieverdrag met economische, gerechtelijke en financiële hervormingen

Turks model:
Douane unie, geen tarieven op bepaalde goederen, zelfde externe tarieven als EU en controles aan de grens

Vrij handelsverdrag:
Ook kan er nog gekozen worden voor een vrij handelsverdrag, zoals er is met Canada en Zuid Korea. Hierbij is het nadeel dat er veel controles moeten worden gedaan bij in- en export, waardoor handel kan vertragen.

No deal
En dan is er dus nog dat meest slechte scenario: een no-deal, waarbij beide partijen zonder afspraken uit elkaar gaan en er dus grote onzekerheid zal zijn over de handelsmogelijkheden met het Verenigd Koninkrijk.

Al met al is het gerechtvaardigd te concluderen dat er in elk geval geen ‘easy way out’ is.

Wordt vervolgd…

Er was genoeg stof tot nadenken en napraten bij de borrel. Nu wachten we af, tot 31 mei 2019 om 24:00 heeft het Verenigd Koninkrijk de tijd om met een deal een “zachte” Brexit te bereiken. Daarna wordt het spannend. We sluiten niet uit dat we Sandy op termijn nog een keer moeten vragen om de nieuwe ontwikkelingen weer voor ons te duiden…

Voor wie geïnteresseerd is in statistieken, geven we nog even een site die veel informatie geeft: https://atlas.media.mit.edu/nl/