Economisch herstel in 2021 na coronajaar 2020

Het jaar 2020 stond volledig in het teken van de corona pandemie. Met de start van het vaccineren durven we weer voorzichtig vooruit te kijken en lijkt economische groei in het verschiet. Er wordt een economisch herstel verwacht in 2021 na het coronajaar 2020.

Een rondje langs de velden leert dat het zeker niet meer zo zal worden als voordat het Covid-19 virus er was. Zo denk ik zelf dat we toegaan naar een meer hybride samenleving waar we elkaar zowel fysiek als digitaal zullen treffen, waarbij fysiek vooral gericht is op nieuwe contacten en digitaal gebruikt gaat worden voor het onderhouden van bestaande contacten.

Arts en socioloog Nicholas Christakis deelt in NRC Handelsblad de komende periode in 3 fases in: In de beginfase tot mogelijk begin 2022 wachten we op de vereiste groepsimmuniteit. Daarna volgen 2 jaren tussenfase waarin de economische schade moet worden herstel. Dit is gebaseerd op de herstelperiodes van eerdere economische crisis. Hij denkt dat we richting 2024 eindelijk de pandemie echt helemaal achter ons kunnen laten.

En hoe gaat het dan economisch in 2021 en op de middellange termijn? Volgens het CPB krimpt de economie in 2020 met 5%, gevolgd door ruim 3% groei in 2021. De mondiale groei komt volgens het IMF in de World Economic Outlook uit op 5,4%. Morgan Stanley verwacht voor 2021 een sterke wereldwijde bbp-groei van 6,4% – eerst aangevoerd door opkomende markten, gevolgd door heropening van economieën in de VS en Europa – in een macro-outlook die afwijkt van de consensus.

Herstel economie in 2021

De economie herstelt geleidelijk van de corona-recessie. De corona-uitbraak leidt volgens het CPB tot een bbp-niveau in 2025 dat 4% lager ligt dan in de verkenning uit maart waarin nog geen rekening was gehouden met de corona-uitbraak. De bbp-groei in 2022-2025 bedraagt volgens het CPB 1,5% per jaar.

Na 2020 komt het herstel in 2021. ABN AMRO maakt in haar sectorprognose onderscheid in drie soorten bedrijven. Bedrijven die niet meer terugveren, bedrijven die deels terugveren en bedrijven die volledig terugveren. Tot welke categorie een bedrijf hoort, is onder meer afhankelijk van de kostenstructuur. Dus de veerkracht van bedrijven bepaalt het coronaherstel. In de loop van 2021 laten de meeste industriële branches naar verwachting een krachtig herstel zien. Toch is de schade pas in 2022 goedgemaakt.

Internationale Handel

In de eerste acht maanden van 2020 was er volgens een raming van CBS een positief saldo op de handelsbalans van 35 miljard euro. Dit was nagenoeg gelijk aan het handelsoverschot van een jaar eerder. De omvang van de goederenhandel was met 586 miljard euro 9 procent kleiner dan een jaar eerder. Dit is mede het gevolg van de coronacrisis. Volgens ABN AMRO in hun macro economische groeiverwachting daalt de export in 2020 met 5% en laat het in 2021 en 2022 een groei zien van 2,6% respectievelijk 4,6%. Dit optimisme wordt ook gedeeld door de Purchasing Managers Index (PMI) oftewel de inkoopmanagers index dat een algemeen beeld laat zien van de staat waarin met name de industrie van Nederland verkeert. De Nevi index PMI® van november is uitgekomen op 54.4 en in december op 58,2 en markeert daarmee de grootste verbetering van de bedrijfsomstandigheden, zowel groei orders als export, sinds februari2018. Als deze PMI graadmeter boven 50 uitkomt is er sprake van groei, daaronder van krimp.

De industrie is veel positiever dankzij vaccin en nieuwe (export) orders. De komende jaren kan de industrie profiteren van het herstel van de wereldhandel. De spanningen tussen de Verenigde Staten en China zullen niet helemaal verdwijnen, maar naar verwachting minder worden met president Biden. Wel zal voor Europese bedrijven de concurrentie uit China, dat steeds hoogwaardiger producten maakt, toenemen. Daarom is zaak om, evenals in de Brexit strategie, in Europa gezamenlijk op te trekken. Zie ook mijn eerdere blog over de Made in China strategie.

Dus in algemene zin ben ik gematigd positief over de economie in 2021. Wel zal het nog even duren voordat we weer terug zijn op het niveau van voor de uitbraak van Covid-19. En we zullen een aantal elementen van 2020, zoals het digitaal vergaderen, blijvend meenemen in in het nieuwe jaar.